Aktuelt

Nyheder

Ulven fra Thy holdt sommerferie i Slesvig-Holsten

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hanulven, der i november 2012 døde i Nationalpark Thy, havde i sommermånederne forinden slået sig ned i et område ved Segeberg mellem Hamborg og Kiel i Nordtyskland. Af ukendte årsager forlod den omkring september området og vandrede nordpå til Thy.

Europa-Kommissionen lancerer de første opslag i Horizon 2020

- Medarbejdere

De første opslag om projektforslag er nu blevet offentliggjort under EU's største forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020 (H2020).

Forhandlingerne om den nye rammeaftale med Miljøministeriet er ved at gå ind i sidste fase/Contract negotiations with the Ministry of the Environment soon to be settled

- Nyt fra Niels

Læs mere i denne nyhed.

 

Effekten af indsatsen for at reducere kvælstofudvaskning fra landbruget

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny rapport beskriver udviklingen i kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007-2011. Endvidere evalueres den opnåede og fremtidige effekt af de anvendte virkemidler.

New article in Land Use Policy, co-author from ENVS: Helle Ørsted Nielsen

- Institut for Miljøvidenskab

Why do we need to integrate farmer decision making and wildlife models for policy evaluation?

New article in The Lancet, co-author from ENVS: Thomas Ellermann

- Institut for Miljøvidenskab

Effects of long-term exposure to air pollution on natural-cause mortality: an analysis of 22 European cohorts within the multicentre ESCAPE project

Stormen pulveriserede målestation

- Medarbejdere

Da stormen lagde de 30 meter høje graner i Ulborg Plantage ned som et spil mikado, røg Institut for Miljøvidenskabs målestation med i købet. Det står klart her mandag, hvor en medarbejder fra Naturstyrelsen har besigtiget stedet. Ved Roskilde Fjord blev måleudstyr oversvømmet.

New article in Environmental Pollution, author from ENVS: Geoffrey Marchal, co-authors from ENVS: Kilian E.C. Smith, Anne Winding and Ulrich G. Karlson

- Institut for Miljøvidenskab

Impact of activated carbon, biochar and compost on the desorption and mineralization of phenanthrene in soil

New article in Environment International, author from ENVS: Jihyun Lee, co-author from ENVS: Marianne Thomsen

- Institut for Miljøvidenskab

Childhood exposure to DEHP, DBP and BBP under existing chemical management systems: A comparative study of sources of childhood exposure in Korea and in Denmark.

Find flere nyheder