Grøn omstilling

DCE-seminar om Grøn omstilling

Den 2.-3. december 2013 satte institutledere, viceinstitutledere og sektionsledere fra DCE-institutterne Bioscience og Miljøvidenskab og medarbejdere fra DCE-direktion og -centerenhed sig sammen med det formål at få udfoldet og konkretiseret begrebet ”Grøn omstilling”.

Forskellige oplægsholdere var inviteret, dels for at hjælpe med at få begrebet sat i ramme, dels for at komme med redskaber og ideer til en grundig diskussion om, hvordan forskningsmiljøerne på ENVS og BIOS kan bidrage til grøn omstilling.

Væsentlige elementer i diskussionen var nuværende og fremtidige, nødvendige kompetencer, samarbejde på tværs af AU og identifikation af eksterne offentlige og private samarbejdspartnere.

Herunder kan du finde program, deltagerliste, oplæg fra seminaret samt outputtet fra gruppearbejderne suppleret med korte evalueringer af seminaret:

Program og deltagerliste

Oplægsholdere og deres ppt-oplæg:

Flipovers fra gruppearbejdet på tværs af institutterne:
Dag 1
Dag2

Kort om seminaret

Institutleder Niels Kroer, Miljøvidenskab:  

”Jeg synes det var rigtig godt, at DCE tog initiativ til at holde dette seminar. Det vil være vigtigt for ENVS’s fremtid at få sig positioneret indenfor Grøn omstilling. Seminaret var derfor en god anledning til at komme i gang med dette arbejde og få defineret styrker, svagheder og muligheder. Endvidere blev det klart på seminaret, at det er en nødvendigt at få styrket samarbejdet med BIOS. Sammen vil ENVS og BIOS stå langt stærkere.”  

DCE-direktør Hanne Bach

”Seminaret gav et godt afsæt til det videre arbejde med i fællesskab at få sat Grøn omstilling i relation til den forskning, der allerede foregår i ENVS og BIOS, og få udvidet kredsen af samarbejdspartnere. Konkret vil DCE-centerenheden arbejde videre med at få identificeret nye (innovations-)netværk/klynger og samarbejdspartnere og tage initiativ til i samarbejde med DCE-institutterne at få udarbejdet en plan for en koordineret formidlingskampagne ift. den viden og de værktøjer, der allerede ligger klar til på forskellig vis at bidrage til grøn omstilling.  

Seminaret understregede desuden nytten af, at DCE-institutterne og DCE-centerenheden sætter sig sammen i en lidt bredere kreds, og vi vil fremover tage initiativ til at engagere samme kreds i forskellige relevante sammenhænge.”

Institutleder Peter Henriksen, Bioscience:

"Jeg er glad for, at DCE fik stablet dette seminar på benene. Der tales i stigende grad om Grøn omstilling, så det er vigtigt, at vi får tænkt de aktiviteter vi allerede har - eller har potentiale for at skabe i BIOS  - ind i denne dagsorden. Seminaret var også et vigtigt bindeled mellem BIOS og ENVS, der nu i det daglige skal operere som separate enheder, og hvor det derfor i højere grad end tidligere er nødvendigt at aktivt trække institutterne sammen."