Aktuelt

Nyheder

New report: Emissions and air exposure of carcinogens and co-carcinogens in four Nordic countries

- Institut for Miljøvidenskab

Authors from ENVS: Patrik Fauser, Marlene Schmidt Plejdrup, Matthias Ketzel, Ole Hertel,

EUopSTART - opslag 2014

- Institut for Miljøvidenskab

Information om støttemuligheder og formkrav er gældende for perioden 1. januar 2014 til senest 31. december 2014. Tilskud til EUopSTART-aktiviteterne ophører dog, når midlerne er opbrugt. Ansøgninger kan indsendes fra 1. januar 2014.

New report: Report on the HELCOM PLC6 intercalibration

- Institut for Miljøvidenskab

Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 27. Authors from ENVS: Pia Lassen & Martin M. Larsen

Forum for Arktisk Forskning

- Medarbejdere

Uddannelsesministeriet tager sammen med universiteterne initiativ til en bedre koordination og bedre udbytte af forskningsaktiviteterne med etableringen af et Forum for Arktisk Forskning.

Nyt fra DCE om bevidst forkert udlægning af DCE's vandløbs-rådgivning

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så holdt Thy-ulven sommerferie i Slesvig-Holsten.

Forkert udlægning af DCE’s rådgivning om vandløb

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Interesseorganisationen Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug påstår i et indlæg på sin hjemmeside, at DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver Naturstyrelsen, at vandstanden i 22.000 km vandløb i vandplanerne skal hæves til jordoverfladen for at nå kommende miljømål om planter i…

Fridage med løn på Aarhus Universitet og info om bemanding/Days off in Christmas time and other important information

- Medarbejdere

Følgende dage er fridage med løn på Aarhus Universitet:

Juleaftensdag den 24. december

Nytårsaftensdag den 31. december

 

Ny professor i luftens kemi

- Science and Technology

Seniorforsker, ph.d. Henrik Skov er ansat som professor i atmosfærekemi ved Institut for Miljøvidenskab og Arktisk Center, Aarhus Universitet. Professorat er oprettet for at styrke forskningen inden for forureningers skæbne og effekter i Arktis og globalt.

Professor i luftforurening

- Science and Technology

Seniorforsker, ph.d., Jørgen Brandt er ansat som professor i atmosfærisk modellering ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. Professoratet er oprettet for at styrke forskningen inden for luftforurening og dens effekter på helbred, natur og klima.

Find flere nyheder