Aktuelt

Nyheder

Ulven fra Thy holdt sommerferie i Slesvig-Holsten

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hanulven, der i november 2012 døde i Nationalpark Thy, havde i sommermånederne forinden slået sig ned i et område ved Segeberg mellem Hamborg og Kiel i Nordtyskland. Af ukendte årsager forlod den omkring september området og vandrede nordpå til Thy.

Effekten af indsatsen for at reducere kvælstofudvaskning fra landbruget

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny rapport beskriver udviklingen i kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007-2011. Endvidere evalueres den opnåede og fremtidige effekt af de anvendte virkemidler.

Givtigt DCE-seminar om ”Grøn omstilling”

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hvordan relaterer vi begrebet ”Grøn omstilling” til forskningen i DCE-institutterne BIOS og ENVS? Seminar var første skridt på vejen.

julefrokost assistance

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Stærke mænd søges ...

Vi søger også mænd og kvinder til at indgå ...

Find flere nyheder