Aktuelt

Nyheder

Ny artikel i Atmospheric Chemistry and Physics, Forfattere Jørgen Brandt og Jesper H. Christensen/ New article in Atmospheric Chemistry and Physics, authors Jørgen Brandt and Jesper H. Christensen

- Institut for Miljøvidenskab

The relative importance of impacts from climate change vs. emissions change on air pollution levels in the 21st century

Ny artikel i Canadian Journal of Microbiology, forfatter Niels Bohse Hendriksen/New article in Canadian Journal of Microbiology, author Niels Bohse Hendriksen

- Institut for Miljøvidenskab

Long-term survival of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki in a field trial

Søg forskningsmidler hos DFF nu

- Miljø, klima og energi

Fristerne for ansøgning om midler til Det Frie Forskningsråds aktuelle opslag ligger fra slutningen af april og til starten af maj. Fristerne gælder for både ”Opslag E2012 og F2013”, ”Mobilex Mobilitetsstipendier” og ”Ph.d.-uddannelse uden for universiteterne ”.

Roskilde: Ændring af massageordning – tilskud fra AU bortfalder

- Medarbejdere

Aarhus Universitet har for nuværende ikke en politik om arbejdsgivebetalt massageordning endsige tilskud. Det betyder derfor, at massageordningen her i Roskilde i den nuværende form, med et AU tilskud på kr. 115,- og egenbetaling på kr. 110,- ophører med virkning fra den 15. april 2013.

Roskilde: Ændring af massageordning – tilskud fra AU bortfalder

- Medarbejdere

Aarhus Universitet har for nuværende ikke en politik om arbejdsgivebetalt massageordning endsige tilskud. Det betyder derfor, at massageordningen her i Roskilde i den nuværende form, med et AU tilskud på kr. 115,- og egenbetaling på kr. 110,- ophører med virkning fra den 15. april 2013.

Ny artikel i Science of The Total Environment, medforfatter J.H. Christensen/New article in Science of The Total Environment, co-author J.H. Christensen

- Institut for Miljøvidenskab

How well do environmental archives of atmospheric mercury deposition in the Arctic reproduce rates and trends depicted by atmospheric models and measurements?

Ny artikel i European Journal of Agronomy, medforfatter Anders Johansen/New article in European Journal of Agronomy, co-author Anders Johansen

- Institut for Miljøvidenskab

Annual maize and perennial grass-clover strip cropping for increased resource use efficiency and productivity using organic farming practice as a model

Omfattende lyddata fra marsvin i Østersøen

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

EU LIFE-projektet SAMBAH har i to år indsamlet lyde fra marsvin på 300 stationer i alle Østersølandenes havområder. På næsten alle stationer blev marsvin hørt. I Danmark er de 21 stationer fordelt i farvandet øst for Sjælland og Møn/Falster og omkring Bornholm.

Undervandsstøj i Østersøen i "Natursyn"

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Seniorforsker Jakob Tougaard, Bioscience, deltager i morgen, fredag den 12. april kl. 11:18 i DR P1’s "Natursyn".

Tekstbid om DCE-kommunikation til brug i projektansøgninger

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Har du/I behov for nogle linjer i projektansøgninger om DCE's kommunikation og videnspredning, så foreligger der nu en kort tekst på engelsk om dette.

Find flere nyheder