Aktuelt

Nyheder

Open position - Research professor - SYKE

- Miljø, klima og energi

SYKE is looking to employ a person on a fixed-term employment contract between 1 August 2013 and 31 July 2017 for the post of research professor.

Indkaldelse af ansøgninger til ’Udvidet videnkupon’

- Institut for Miljøvidenskab

Udvidet videnkupon er et tilbud om støtte på mellem 250.000 og 1.000.000 kroner til små og mellemstore virksomheder (SMV), som har behov for at samarbejde med en eller flere videninstitutioner om et innovationsprojekt.

Ny publiceret rapport/new published report: NYE KONTAMINANTER MED RELEVANS FOR DET GRØNLANDSKE MILJØ

- Institut for Miljøvidenskab

Forfatter fra ENVS: Katrin Vorkamp

Ny artikel i Journal of Environmental Policy & Planning, forfatter Lars Kjerulf Petersen/ New article in Journal of Environmental Policy & Planning, author Lars Kjerulf Petersen

- Institut for Miljøvidenskab

The Materiality of Everyday Practices in Urban Greenspace

 

Nyt projekt for Københavns Kommune: Beregning af sundhedseffekter relateret til luftforurening i København og Frederiksberg ved brug af modelsystemet EVA

- Institut for Miljøvidenskab

Projektdeltagere: Jørgen Brandt, Steen Solvang Jensen og Marlene Schmith Plejdrup Kontraktsum: 179.118,- kr.

Hvad gør du, hvis dit barns skole bliver ramt af faglig konflikt?

- Institut for Miljøvidenskab

Kommunernes Landsforening har varslet lockout/boykot af skolelærerne med virkning fra 1. april 2013. Medarbejdere på AU, der bliver berørt af konflikten, skal aftale med nærmeste leder, hvordan udfordringen håndteres.

Find flere nyheder