Aktuelt

Nyheder

(Reminder) Information om restferie for ferieåret 2012/2013/Information about rules for transfer of holiday 2012/2013 - deadline 24/4-13

- Institut for Miljøvidenskab

Der er på nuværende tidspunkt ikke er vedtaget nogle nye retningslinjer for ferie og ferieafvikling på AU. Nye retningslinjer er under udarbejdelse, men de når ikke at blive endelig godkendt og vedtaget indenfor dette ferieår. Indtil der er vedtaget fælles retningslinjer for hele AU gælder derfor de…

Workshops during spring 2013 hosted by Research Support Office

- Institut for Miljøvidenskab

Links to courses which Research Support Office will host during the spring/summer of 2013.

Roskilde: Pr. 1. juni 2013 tiltræder laborant Stephan Bernberg (STIB) som daglig arbejdsmiljøleder for ENVS og BIOS

- Medarbejdere

De lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) i BIOS og ENVS glæder sig til samarbejdet med Stephan.

Skærpet sikkerhed omkring booking af rejser for eksterne personer/Increase of security regarding travel bookings for persons without a personal profile at CWT

- Institut for Miljøvidenskab

Carlson Wagonlit Travel (CWT) oplever i stigende grad forsøg på svindel i forbindelse med booking af rejser via personlig service, hvor en person udgiver sig for at være en anden og misbruger andre kunders oplysninger til at rejse for

Personalenyt: Pr. 1. juni 2013 tiltræder laborant Stephan Bernberg (STIB) som daglig arbejdsmiljøleder for ENVS og BIOS

- Institut for Miljøvidenskab

De lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) i BIOS og ENVS glæder sig til samarbejdet med Stephan.

Slutrapport fra Natur- og Landbrugskommissionen

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Regeringens uafhængige Natur- og Landbrugskommission har efter et års arbejde offentliggjort sin endelige rapport med en række anbefalinger til løsning af landbrugets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer.

Klar til at søge Højteknologifonden?

- Institut for Miljøvidenskab

Højteknologifonden investerer i de mest ambitiøse forskningssamarbejder, hvor målet er at skabe ny banebrydende teknologi med store kommercielle potentialer. I 2013 har Højteknologifonden 530 millioner kroner til risikovillige investeringer.

AUFF belønner de gode idéer

- Institut for Miljøvidenskab

Aarhus Universitets Forskningsfond gentager i år programmet AU IDEAS, der sætter den gode forskningsidé i centrum.

 

Internationalt forskerhold kortlægger undervandsstøj i Østersøen

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Havet er fyldt med lyd. Bølger og brænding sørger for en allestedsnærværende baggrundsstøj og de mange sæler, hvaler, fisk og krebsdyr, der kommunikerer med lyd, bidrager til at skabe et komplekst akustisk miljø, som man også kunne kalde lydlandskabet.

Tips fra naturlige økosystemer

- Institut for Miljøvidenskab

Økosystemer og menneskeskabte systemer har meget til fælles. Ved at anvende viden om, hvordan økosystemer hænger sammen kan man øge bæredygtigheden, effektiviteten og robustheden af menneskabte systemer.

Find flere nyheder