Aktuelt

Nyheder

Historiske handelsdata kan koble klima og dyrebestande

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Antallet af skind og andre produkter fra arktiske dyr fra Grønland, registreret i Den Kongelige Grønlandske Handels protokoller siden 1793, kan blive en værdifuld datakilde for forskningen.

Ny formand for Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning udpeget

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Klima- og energiminister, Lykke Friis (V), har udpeget administrerende direktør i trafikselskabet Movia, Dorthe Nøhr Pedersen, som formand for styregruppen for Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning (KFT).

Misdannelser i unger af ålekvabber

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Rapporterne fra første del af et projekt om misdannelser i unger af ålekvabber er nu offentliggjort. De foreløbige undersøgelser tyder på en sammenhæng mellem forhøjede koncentrationer af miljøfarlige stoffer og misdannelser.

Indavl truer svenske ulve

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Indavlen i den svensk-norske ulvebestand er nu så alvorlig, at den forårsager misdannelser og nedsat frugtbarhed. Derfor anbefaler et internationalt ekspertpanel at man sikrer tilførsel af friske gener til bestanden. To forskere fra Aarhus Universitet har deltaget i panelet.

 

Continued loss of biodiversity in the Danish landscape

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

The loss of biodiversity has not stopped in any of the nine Danish ecosystems. This is the conclusion in a new report from The National Environmental Institute (NERI) at Aarhus University, based on the examination of a large variety of species, habitats and processes.

Følg verdens mindst kendte sæl via satellit

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Det kommende år kan du via nettet følge fire Ross-sæler, som er den sæl forskerne ved allermindst om. Under en ekspedition til Antarktis i december-januar lykkedes det en forskergruppe at sætte satellitsendere på sælerne. Siden er de svømmet omkring 1.000 km nordpå ud i de frie vandmasser.

Find flere nyheder