Aktuelt

Nyheder

Minutes from meeting in Liaison Committee

- Institut for Miljøvidenskab

Referat af LSU-møde d. 25. juni 2018.

Velkommen til Michele Marini

- Institut for Miljøvidenskab

Ph.d.-studerende i EMMI fra d. 1. september 2018

Planter sladrer om kryb og kravl

- Institut for Ecoscience

Man kan bruge en planteliste til at forudsige mangfoldigheden af insekter, snegle og laver i naturen.

Agenda: Management Team Meeting

- Medarbejdere

Dagsorden til Ledelsesmøde d. 4. september 2018.

Fem scenarier for dieselbilernes fremtid i skærpede miljøzoner

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere har beregnet effekterne af forskellige tiltag rettet mod dieselkøretøjer i danske storbyer.

Iltsvind blev blæst baglæns i fjordene

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Stormen Johanne gav ilt til lavvandede områder, men i blandt andet Lillebælt har iltsvindet bidt sig fast.

Welcome to Patricia Tarín-Carrasco

- Medarbejdere

Gæste ph.d.-studerende i ATMO i perioden fra d. 4. september til d. 15. november 2018.

Minutes from Committee of Science-based advisory Activities

- Medarbejdere

Referat fra Myndighedsbetjeningsudvalget d. 12. juni 2018.

Welcome to Jakob Pernov

- Medarbejdere

Ph.d. studerende i ATPRO fra d. 1. september 2018.

Minutes from Management Team meeting

- Institut for Miljøvidenskab

Referat fra Ledelsesmøde d. 19. juni 2018.

Find flere nyheder