Aktuelt

Nyheder

NABOGO driving together in Roskilde

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Are you commuting to AU Roskilde? Share or find a ride in the new Roskilde-wide initiative.

Miljøforskere laver videoformidling fra Grønland

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hvordan får man en forståelse af langtidseffekterne fra oliespild i højarktisk vegetation og jord? Hvad betyder kørespor fra olieefterforskningen for naturen, og hvordan tæller man lomvier?

Iltsvind i danske farvande mindre fremskredent end sidste år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Relativ koldt bundvand bidrog til at holde udbredelsen af iltsvind tilbage i sensommeren. Men i sidste del af august etablerede kraftigt iltsvind sig flere steder. Mangelfulde data øger dog usikkerheden i kortlægningen af iltsvindets udbredelse i perioden.

Flytning af tjenestested

- Institut for Ecoscience

Kære Alle,

Indflytningen fra tjenestestederne på Kalø og i Silkeborg til Aarhus campus nærmer sig, og i den forbindelse vil der i de kommende dage blive udsendt varslingsbreve til en række medarbejdere. Varslingsbrevene udsendes af HR til de medarbejdere for hvem ændringen af tjenestested er at…

Welcome to Živilė Buivydaite

- Institut for Miljøvidenskab

PhD student at EMCIF from September 2021.

Fælles mælk på tjenestestederne

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Så er mælkeordningerne kommet op at køre igen efter lang tids bero!
Du kan læse mere om mælkeordningerne her: Mælk (au.dk)

Mvh
Sekretariatet

Welcome to Liang Wang

- Institut for Miljøvidenskab

Guest PhD student at MITO.

Nyudnævnt professor med fokus på fremtidens landbrug

- Institut for Ecoscience

Institut for Bioscience kan nu præsentere Chris Topping i et nyt professorat i socio-økologisk modellering. Professoratet fokuserer på udvikling af computermodeller, der bl.a. skal kunne belyse, hvordan arealanvendelse og fødevareproduktion i landbruget påvirker naturen og miljøet.

Vi ønsker Chris…

Institutforum: Referat fra mødet d. 16. august

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Så er referatet fra mødet d. 16 august tilgængeligt.
Du kan finde det her: Møder i 2021 (au.dk)

Institutledelsesmøde: dagsorden til mødet d. 1. september

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Så er dagsordenen til institutledelsesmødet d. 1. september tilgængeligt.
Du kan finde det her: Møder i 2021 (au.dk)

Find flere nyheder