Aktuelt

Nyheder

Biologisk grundlag for nye jagttider opdateret

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kan man drive jagt på for eksempel grævlinger, bævere eller bramgæs – hvordan ser bestandene ud, og hvad siger forskellige rødlister og lovgivningen i øvrigt om muligheden for jagt på dem? Den hidtil mest omfattende kortlægning af tilstanden for fugle og pattedyr med og uden jagttid er netop…

Marsvin søger mod olieplatforme for at finde føde

- Institut for Ecoscience

En ekstra høj bestand af fisk lokker marsvin til at søge føde tæt ved olieplatforme, selv om støjen fra industrianlæggene normalt skræmmer hvalerne væk. Udtjente platforme har derfor et potentiale som kunstige rev i Nordsøen.

Podcast: Wild megafauna of the past

- Biochange

On March 13th, 2021, Jens-Christian appeared in the Radio4 program, Vildspor, and talked about the past’s big animals.

Narhvalens tand afslører dyrets livsbetingelser

- Institut for Ecoscience

Hvert leveår bygges der et nyt vækstlag på narhvalens snoede tand. Disse enkelte lag fungerer som et arkiv af data, der afslører, hvad dyrene har spist og hvordan is- og miljøforholdene har været gennem dyrets op til 50-årige lange liv.

Ingen nye ulve kom til Danmark i efteråret

- Offentligheden / Pressen

Seneste status for den danske ulvebestand viser, at der stadig lever en halv snes ulve i Danmark. I 4. kvartal er 40 ekskrementprøver, som formodes at stamme fra danske ulve, blevet analyseret til arts- og haplotypeniveau ud fra mtDNA-markører. Disse analyser viste, at 36 prøver indeholdt DNA fra…

Lecture with Jens-Christian Svenning available online

- Biochange

On February 11th 2021, Jens-Christian gave a lecture and Q&A on ‘Late-Quaternary megafauna extinctions – the onset of human transformation of the biosphere.’

Find flere nyheder