Aktuelt

Nyheder

Integreret forvaltning af bramgæs

- Institut for Ecoscience

Store flokke af bramgæs kan nogle steder lave omfattende skader på markernes afgrøder. Velplejede strandenge og ferske enge kan lokke det stigende antal gæs væk fra markerne, viser undersøgelser i Guldborgsund Kommune.

NOVANA 2019 giver status på naturens tilstand

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En række nye rapporter fra naturovervågningsprogrammet NOVANA giver et billede af natur- og miljøtilstanden i Danmark for 2019.

Store, vilde dyr kan være en billig genvej til øget biodiversitet

- Faculty of Technical Sciences

Alt fra svampe og insekter til planter og rovfugle kan blive påvirket i en positiv retning, hvis flere heste, elge, vildsvin eller krondyr fik lov til at leve vildt.

Ingen insektkrise i Arktis - endnu

- Institut for Ecoscience

Klimaændringerne er mere markante i Arktis end noget andet sted på jorden, hvilket vækker bekymring for, hvordan dyrelivet skal klare sig. Et nyt studie viser, at sjældne insekter er i tilbagegang, og antyder dermed at klimaændringerne vil favorisere de almindeligste arter.

Velplejede strandenge kan lokke grådige gæs væk fra markerne

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Store flokke af bramgæs kan nogle steder lave omfattende skader på markernes afgrøder. Velplejede strandenge og ferske enge kan lokke det stigende antal gæs væk fra markerne, viser undersøgelser i Guldborgsund Kommune.

New projects since November 2020

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra november 2020 til januar 2021.

Kunstig intelligens sætter fokus på insekternes liv

- Institut for Ecoscience

Forskere forener kunstig intelligens og avancerede computerteknologi med biologisk ’know how’ til at bestemme insekter med overmenneskelig hastighed. Det åbner helt nye muligheder for at beskrive ukendte arter og følge med i insekternes liv og levned gennem mange år.

Find flere nyheder