Aktuelt

Nyheder

For tidligt at vurdere helbredseffekter af landbrugets luft-emissioner

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En gennemgang af den videnskabelige litteratur viser, at der kan være en række helbredseffekter og lugtgener forbundet med emissioner fra større husdyrhold, men at der mangler konkrete studier af årsagssammenhængen mellem for eksempel ammoniakudledning og lungesygdomme. Det viser en ny rapport fra…

Information om Nat-Tech IT i forbindelse med hjemsendelse

- Institut for Biologi

Den fysiske helpdesk på Ny Munkegade, Katrinebjerg og Navitas er lukket ned, da vi arbejder hjemmefra fra 9/12-2020 og indtil 3/1-2021.

 

Matematisk Kantine - begrænset åbningstider og sortiment

- Institut for Biologi

På vegne af Matematisk Kantine har jeg lovet at gøre opmærksom på, at Kantinen har begrænset åbent resten af denne uge (9.-11. december) i tidsrummet 11:00 - kl. 14:00,

hvor det vil være muligt for de medarbejdere, der udfører kritiske funktioner (”on campus”) at købe frokost og diverse…

Internationalt forskningscenter i simulering af socio-økologiske systemer

- Offentligheden / Pressen

Nyt internationalt forskningscenter på Aarhus Universitet anvender komplekse computersimulationer af samspillet mellem natur og menneskelig aktivitet til at forudsige konsekvenser af arealanvendelse.

Welcome to Shunan Feng

- Institut for Miljøvidenskab

Ph.d.-studerende hos EMCIF pr. 1. december 2020.

Udvidet åbningstid hos Nat-Tech

- Institut for Biologi

Vi har henstillet til, at vores kollegaer pga. Coronavirus, så vidt muligt begrænser det fysiske fremmøde i vores Helpdesk, og i stedet bruger mail eller telefon til at komme i kontakt med os.

Politik for forebyggelse af krænkende adfærd

- Institut for Miljøvidenskab

Opdateret november 2020.

Find flere nyheder