Aktuelt

Nyheder

Udviklingen i de danske fuglebestande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danmark har afleveret nye data om landets fuglebestande til EU. Disse data er i et nyt notat indregnet i et overordnet billede af udviklingen i de danske fuglebestande.

Roskilde møder klimaudfordringerne

- Institut for Miljøvidenskab

Klimastormøde i Roskilde Kongrescenter 25. nov. kl. 14-18.

Foreløbige NOVANA-resultater præsenteres

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Udkast til NOVANA-rapporterne for 2018 bliver fredag den 8. november fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter bliver oversendt til Miljøstyrelsen. Nu venter en kommenteringsperiode før de endelige rapporter bliver offentliggjort i begyndelsen af december.

Welcome to Júlia Abdalla Lunardi

- Institut for Miljøvidenskab

Studentermedhjælper for John Jacobsen til sommeren 2021.

Månedens kunstner

- Institut for Miljøvidenskab

Kunstforeningen udstiller værker af Galleri Haiti - en verden af farver.

Fortsat kraftigt iltsvind i det sydlige Lillebælt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Relativt høje temperaturer i bundvandet og stillestående vand den seneste måned er hovedårsagen til, at årets iltsvind er længere tid om at fortage sig end ventet. Det viser året tredje iltsvindsrapport.

Find flere nyheder