Aktuelt

Nyheder

Novo Nordisk Fonden annoncerer

- Institut for Miljøvidenskab

Exploratory pre-seed grants - deadline 9. oktober 2015 kl. 16.

25 % rabat for AU’s medarbejdere på brugen af Sandbjerg Gods som kursussted

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Pr. 1. juni 2015 blev der indført en rabat for Aarhus Universitets medarbejdere på brugen af Sandbjerg Gods som kursussted. Aftalen kommer AU’s arrangører af konferencer, seminarer m.v. på Sandbjerg Gods til gode.

Køreplan samt tids- og procesplan

- Institut for Miljøvidenskab

Gældende for Arbejdsprogram 2016.

Novo Nordisk Fonden annoncerer

- Institut for Miljøvidenskab

Opslag fra fondens Læge- og Naturvidenskabelig Komite.

Nye data: Mindre partikelforurening fra brændeovne i København og på Frederiksberg end hidtil antaget

- Offentligheden / Pressen

Brændeovnene i villaer, etageejendomme og kolonihaver i København og på Frederiksberg forurener væsentligt mindre med partikler og kvælstofoxider end hidtil estimeret.

Nye data: Mindre partikelforurening fra brændeovne i København og på Frederiksberg end hidtil antaget

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Brændeovnene i villaer, etageejendomme og kolonihaver i København og på Frederiksberg forurener væsentligt mindre med partikler og kvælstofoxider end hidtil estimeret.

Ny bibliotekar: Henrik Skadhauge Clausen

- Institut for Miljøvidenskab

AU Library har ansat ny bibliotekar, som fremover vil være instituttets kontaktbibliotekar.

Digitalisering af feriepenge

- Medarbejdere

Feriepenge fra og med optjeningsåret 2014 vil fremover kunne findes digitalt. Fysiske feriebeviser vil ikke længere blive udstedt

DCE-foldere opdateret med nye navne på ministerier

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Også opgavefordelingen i DCE Centerenhed er opdateret.

DCE-foldere opdateret med nye navne på ministerier

- Medarbejdere

Også opgavefordelingen i DCE Centerenhed er opdateret.

Find flere nyheder