Aktuelt

Nyheder

Informationsmøde om høring af spørgeskemaet til Psykisk APV 2016

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes: Fredag den 23. oktober kl. 10:00 til 11:30 i kantinen i Roskilde.

Dagsorden til møde i LSU

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes den 19. oktober 2015.

Referat fra Ledelsesmøde afholdt den 29. september 2015

- Institut for Miljøvidenskab

Minutes from Management Team meeting September 29 2015.

Hurtig effekt på luftkvaliteten af nyt svovlkrav for skibsbrændstof

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Skærpede krav fra 1. januar 2015 til indholdet af svovl i skibstrafikkens brændstof – fra 1 procent til 0,1 procent - er efter al sandsynlighed årsagen til et reduceret indhold af svovldioxid i luften med op til 50-60 procent.

Hurtig effekt på luftkvaliteten af nyt svovlkrav for skibsbrændstof

- Offentligheden / Pressen

Skærpede krav fra 1. januar 2015 til indholdet af svovl i skibstrafikkens brændstof – fra 1 procent til 0,1 procent - er efter al sandsynlighed årsagen til et reduceret indhold af svovldioxid i luften med op til 50-60 procent.

Stigende indhold af kobber og zink i landbrugsjord

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Tilførslen af kobber og zink med svinegylle har i perioden 1986-2014 øget koncentrationerne i jorden af de to metaller.

Use your vote – university election 2015

- Institut for Miljøvidenskab

Universitetsvalg 2015 er skudt i gang.

Ny regel sender jægernes indberetninger af vildtudbytte kraftigt op

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Fra og med 2015 skal jægerne indberette deres vildtudbytte for den foregående jagtsæson, før de kan få udstedt jagttegn for den indeværende sæson.

Find flere nyheder