Aktuelt

Nyheder

Partikel-forurening igen i 2014 under grænseværdierne

- Offentligheden / Pressen

Luftforureningen med partikler i Danmark blev også i 2014 målt til at ligge under EU’s grænseværdier for partikelstørrelserne PM?? eller PM?.? (partikler med en diameter mindre end 10, henholdsvis 2.5 mikrometer).

Miljøstyrelsen har nu åbnet for indsendelse af ansøgninger

- Institut for Miljøvidenskab

Tilskud til forskning, der medvirker til udbygning af videngrundlaget for udvikling af moniterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemer.

Dagsorden til Ledelsesmøde

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes den 11. november 2015.

Open information meeting at KU

- Institut for Miljøvidenskab

Danmarks Grundforskningsfonds 9th Application Round.

Til Akademisk Råd ved Science and Technology skal der vælges 3 TAP repræsentanter

- Institut for Miljøvidenskab

Valget foregår i perioden 23. november kl. 9.00 til 26. november 2015 kl. 16.00.

Indkaldelse af projektansøgninger

- Institut for Miljøvidenskab

Til Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning.

Find flere nyheder