Aktuelt

Nyheder

Nyt fra DCE om godt nyt for truede marsvin

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så tager Science for the Environment-konferencen 2015 form.

Forskere: Muligt stort yngleområde for det kritisk truede Østersømarsvin

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

To års indsamling af lyde fra marsvin i Østersøen har givet forskerne ny, positiv viden om den lille hvalart, der er vurderet kritisk truet i Østersøen.

Referat fra Ledelsesmøde

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdt d. 2. december 2014.

Dagsorden til Ledelsesmøde

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes d. 16. december 2014.

Personale nyt / staff news

- Institut for Miljøvidenskab

Astrid Vestergaard starter som ny institutsekretær pr. 1/1 2015.

Publikationer i PURE

- Institut for Miljøvidenskab

Rapporter og tidsskriftsartikler registreret for ENVS i november 2014.

Screening viser kvaternære ammoniumforbindelser i spildevand, slam, fisk og bundmateriale

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kvaternære ammoniumforbindelser, de såkaldte QAC – en gruppe kemiske stoffer, der anvendes blandt andet som blødgørere, i desinfektionsmidler og i husholdnings- og plejeprodukter - er i Danmark påvist i vekslende koncentrationer i både renset og urenset spildevand, i slam fra rensningsanlæg, i fisk…

Sådan passer du bedst din arktiske forskningsstation

- Offentligheden / Pressen

71 forskningsstationer i Arktis og de nordlige alpine områder har puljet deres viden og erfaringer om driften af disse forskningsfaciliteter, ofte placeret i de mest øde og vildsomme områder på den nordlige halvkugle.

ENVS-forskere over alle grænser

- Institut for Miljøvidenskab

Forskningsresultater fra Institut for Miljøvidenskab er i den grad nået ud over rampen i den seneste tid.

Kort opdatering vedr. processen frem mod d. 1. marts 2015

- Nyt fra Niels

Short update regarding the process towards 1 March 2015.

Find flere nyheder