Aktuelt

Nyheder

Parcelhushaver kan give naturen en hjælpende hånd

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Selv mindre tiltag i haven kan øge dens mangfoldighed af vilde dyr og planter og dermed samlet gavne biodiversiteten i Danmark.

Adjungeret professor skal styrke samarbejdet med sundhedsforskning

- Science and Technology

Gruppeleder og ph.d. Ole Raaschou-Nielsen er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet i Roskilde. Udnævnelsen sker for at styrke samarbejdet mellem universitets ekspertise i at bestemme miljøeksponeringer som fx luftforurening og Ole Raaschou-Nielsens…

Samlet europæisk overblik over ynglende skarver

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ukraine husede i 2012 langt den største koloni af ynglende skarver med 18.000 ynglepar i den vestlige, palæarktiske økozone, der omfatter Europa frem til Uralbjergene og Det Kaspiske Hav. Til sammenligning ynglede i alt godt 27.000 par skarver i Danmark samme år.

Referat af møde i Myndighedsbetjeningsudvalget d. 11. marts 2014

- Institut for Miljøvidenskab

Referat af møde i Myndighedsbetjeningsudvalget d. 11. marts 2014

Referat af møde i Institutforum d. 10. marts 2014

- Institut for Miljøvidenskab

Referat af møde i Institutforum d. 10. marts 2014

Ny ansøgningsmulighed: MUDP

- Institut for Miljøvidenskab

Der indkaldes ansøgninger til Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2014. Ansøgningsfristen er 28. maj 2014, kl. 12.

Find flere nyheder