Aktuelt

Nyheder

DSF - Bæredygtig energi og miljø

- Institut for Miljøvidenskab

Tilskud til strategisk forskning, der bidrager til at skabe et vedvarende og miljømæssigt bæredygtigt energisystem og miljø- og energiteknologier med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø.

 

Ferie og ferieafvikling 2012/2013

- Medarbejdere

Gælder for ansatte i DCE, ENVS og BIOS

Ferie og ferieafvikling 2012/2013

- Medarbejdere

Gælder for ansatte i DCE, ENVS og BIOS

Sikkerhedsproblem med interne dokumenter på medarbejdersiden

- Medarbejdere

Der er en sikkerhedsbrist vedrørende vores interne websider på envs.medarbejdere.au.dk, som gør dokumenter tilgængelige via Google.

Flystyrt i Roskilde kostede vores samarbejdspartnere livet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ved den tragiske ulykke onsdag den 6. marts i Roskilde Lufthavn ved Tune omkom piloterne Leif Petersen og Jesper Padborg, begge DCE/Bioscience’s samarbejdspartnere.

(Reminder) Information til indkøbere/Only relevant to purchasers

- Science and Technology

Husk ALTID at informere leverandøren om projektnummer, aktivitetsnummer og navn på indkøberen. Der bliver brugt meget tid i instituttet på at finde fakturaens rette ejermand/kvinde.

 

Sårbare områder i Grønland udpeget

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Mere i Nyt fra DCE om Danmarks drivhusgasudslip, der beregnes til at gå 23 pct. ned frem til 2035 plus nyt om knortegæs og forskningsskib.

Nyt fra DCE: Beregnet fald i danske drivhusgasser på 23 pct. frem til 2035

- Medarbejdere

Mere Nyt fra DCE: Sårbare områder i Grønland udpeget, knortegæs kan miste levesteder og så er kølen lagt på "Aurora"

Sårbare havområder ved Grønland udpeget

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

To havområder ved Grønland - Nordvandspolyniet og Disko Bugt/Store Hellefiskebanke - vurderes som særligt økologisk vigtige og sårbare i forbindelse med den forventede stigende skibstrafik i de grønlandske farvande.

Beregnet fald i danske drivhusgasser på 23 pct. frem til 2035

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Den samlede danske udledning af drivhusgasser fra sektorer som energiproduktion, transport og landbrug falder med næsten en fjerdedel i perioden fra 2010 frem til 2035. Det viser en fremskrivning af drivhusgasudledningen, som DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har udført…

Find flere nyheder