Aktuelt

Nyheder

Varmere klima får vandfugle til at forkorte træk til vinterkvarter

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I takt med stigende temperaturer de seneste tre årtier har flere dykænder forkortet trækket til deres vinterkvarter. Det gælder for troldand, hvinand og stor skallesluger, der nu overvintrer tættere på deres sommerynglepladser i Sverige og i især Finland, hvor temperaturen i de tidlige vintermåneder i den sydlige del af landet er steget 3,8 grader siden 1980.

Tilbagegang for marsvin i indre danske farvande synes stoppet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny tælling af marsvin i de indre danske farvande dækkende det nordlige Øresund, det sydøstlige Kattegat, Bælthavet og Femern Bælt antyder, at tilbagegangen i bestanden observeret fra 1994 frem til 2005 er stoppet og måske vendt til en fremgang, hedder det i notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

AGU lancerer open access peer-reviewed tidsskrift

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs pressemeddelelsen fra American Geophysical Union om tidsskriftet "Earth's Future". Submissions fra 17. juni.

Nyt fra DCE om biotopplaner og faunapassager

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så undersøger nyt projekt, om der er plads i baghaven til natur og klimatilpasning.

Biotopplaner øger naturindholdet i landbrugslandskabet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Biotopplan-ordningen fra 2010 med ca. 260 tilmeldte landbrugsejendomme øger naturindholdet i landbrugslandskabet, men forskellige forbedringer kan øge ordningens værdi for dyr, planter og svampe, viser undersøgelse fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, for Naturstyrelsen.

Natur, økosystemtjenester og klimatilpasning – har vi plads i baghaven?

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der er også natur og økosystemer i byerne, selvom de er tæt bebyggede og præget af asfalt-, beton- og flisebelagte overflader. De privatejede boliger i storbyernes forstæder og i provinsbyernes parcelhuskvarterer dækker sammen med virksomhedsparceller en stor del af arealet af Danmarks samlede bylandskab.

Den gode bestilling

- Miljø, klima og energi

Der er udarbejdet en ny skrivebar pdf-version af "Den gode bestilling". Skabelonen kan findes her.

Roskilde Kantine mangler bestik og tallernker.

- Medarbejdere

Medarbejdere som har lånt bestik og tallerkner af kantinen, bedes returnere dem hurtigst muligt, da der er stor efterspørgsel fra kantinen.

Simple tiltag kan øge dyrenes brug af faunapassager

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Mindre, simple forbedringer i form af f.eks. krat, stendynger, kvasbunker og paddehegn ved fire faunapassager i Midtjylland kan sandsynligvis øge de lokale padders og pattedyrs brug af disse sikre ruter på tværs af vejanlæggene.

Find flere nyheder