Aktuelt

Nyheder

Gråsæler trækker mod danske Østersø-kyster

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyt fra DCE har også mere om ulven fra Thy og om millioner til ny forskningsstation i Højarktis

Gråsæler trækker mod danske Østersø-kyster

- Medarbejdere

Nyt fra DCE har også mere om ulven fra Thy og om millioner til ny forskningsstation i Højarktis

Åbent for abstracts til miljøkonference

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi arrangerer den 3.-4. oktober 2013 den anden ’Science for the Environment’-konference på Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet bygger forskningsstation i Nordgrønland

- Institut for Miljøvidenskab

Forskere fra Institut for Miljøvidenskab går nu i gang med at etablere en ultra-moderne forskningsstation helt oppe i det nordligste Grønland. Her skal de studere klimaændringer, og hvordan de påvirker luften, havet, geologien og dyr og planter i det højarktiske område. Projektleder Henrik Skov,…

Gråsæler trækker mod danske Østersø-kyster

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Antallet af gråsæler ved danske Østersø-kyster som Ertholmene (Christiansø) nord for Bornholm og ved Rødsand på Falster er de seneste ti år steget jævnt – ved Rødsand dog i mindre omfang. Endnu er der kun observeret få ynglende gråsæler i områderne, og de fleste ”danske” Østersø-gråsæler er…

Luft-sider er flyttet fra det gamle DMU websted

- Medarbejdere

Mandag den 28. januar er der sket en ændring, hvad angår websiderne om luftforurening.

53 nye forsøgsudsætninger med GM-planter i EU i 2011

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I 2011 blev der i EU foretaget i alt 53 nye forsøgsudsætninger med 14 forskellige plantearter. Hovedparten af forsøgene var som i tidligere år med majs, sukkerroe, kartoffel og bomuld. I 2011 blev der også foretaget forsøgsudsætninger med popler og hvede.

Nyt projekt fra Forsknings- og innovationsstyrelsen: DNMARK

- Institut for Miljøvidenskab

Projektdeltagere: Ole Hertel, Berit Hasler og Mette Termansen

Kontraktsum: 3.002.208 kr.

Ny global aftale mod kviksølvforurening

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I weekenden i Genève lykkedes det at forhandle en ny global konvention om kviksølv på plads, oplyser Miljøministeriet.

Roskilde: Ændring af massage februar 2013.

- Medarbejdere

Vær opmærksom på at når du booker massage i Roskilde, at fra den 4/2-13 er massagedagen ændret fra hver 2. torsdag til hver 2. onsdag, i øvrigt er mandage er uændret.

Find flere nyheder