Aktuelt

Nyheder

Let adgang til IT-vejledninger

- Institut for Miljøvidenskab

Der er nu ude til højre i rubrikken Servicesider tilføjet punktet "IT vejledninger gyldige 2012". Det fører til en side med en liste over nyere vejledninger, som vil være relevante for rigtig mange medarbejdere.

Referat fra LSU-mødet den 31. august 2012/Minutes of meeting from LSU meeting August 31

- Institut for Miljøvidenskab

Referatet fra seneste LSU-møde kan nu læses.

IDAmiljøs efterårsprogram 2012

- Medarbejdere

IDAmiljø har hermed fornøjelsen at præsentere dig for IDAmiljøs mødekalender for efteråret 2012.

 

Miljøstøtte til Arktis / Environmental support for Arctic

- Institut for Miljøvidenskab

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, - DANCEA-opslag 2012, miljøstøtte til Arktis,

indkaldelse af projektforslag for 2012.

 

Nyt fra DCE om renluft-zoner og kvælstofdioxid

- Medarbejdere

Danmark kan i 2015 overholde EU’s grænseværdi for indholdet af sundhedsskadeligt kvælstofdioxid i luften ved at supplere miljøzonerne i de større byer med yderligere virkemidler.

Nyheder fra miljøforskningsinstitutionerne i PEER

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE er sammen med Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab medlem af den europæiske sammenslutning af miljøforskningsinstitutioner PEER (Partnership for European Environmental Research).

Ren-luftzoner kan begrænse kvælstofdioxid fra vejtrafikken

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danmark kan i 2015 overholde EU’s grænseværdi for indholdet af sundhedsskadeligt kvælstofdioxid (NO2) i luften ved at supplere miljøzonerne i de større byer med yderligere virkemidler.

Ren-luftzoner kan begrænse kvælstofdioxid fra vejtrafikken

- Offentligheden / Pressen

Danmark kan i 2015 overholde EU’s grænseværdi for indholdet af sundhedsskadeligt kvælstofdioxid (NO2) i luften ved at supplere miljøzonerne i de større byer med yderligere virkemidler.

God overensstemmelse mellem NO?-målinger og modelberegninger

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der er fortsat grundlag for at optimere både målte data og modellen OSPM, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, anvender til at beregne luftforurening på gadeplan.

God overensstemmelse mellem NO?-målinger og modelberegninger

- Institut for Miljøvidenskab

Der er fortsat grundlag for at optimere både målte data og modellen OSPM, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, anvender til at beregne luftforurening på gadeplan.

Find flere nyheder