Aktuelt

Nyheder

Europæisk atlas over jordbundens biodiversitet

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

En unik beskrivelse af jordbundens biodiversitet i Europa er nu samlet i et atlas. Atlasset er udgivet af EU’s fælles forskningscenter, JRC, og EU’s generaldirektorat for miljø med bidrag fra bl.a. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

DMU-forskere med i ny filmserie om havet

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Der er masser af flotte oplevelser at hente under overfladen på havet omkring Danmark. Det kan du forvisse dig om i filmserien "Et Hav af Liv". Her medvirker medarbejdere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet i indslag om stenrev, sæler og marsvin.

Ny Bog: Miljøet i et geografisk perspektiv

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

En ny bog fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet beskriver, hvordan man ved at analysere miljøforhold i relation til deres geografiske placering kan opnå en bedre forståelse af dem. Dette giver nye muligheder for at tilrettelægge miljøindsatsen.

Udvaskning af sprøjtegifte

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Projektet ’Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet’ (VAP) undersøger risikoen for udvaskning ved regelret brug af godkendte sprøjtemidler, og resultaterne herfra indgår løbende, sammen med anden tilgængelig viden, i Miljøstyrelsens samlede vurdering af udvaskningsrisiko.

Sammenligning af overvågningsprogrammer

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

En ny rapport fra DMU sammenligner overvågningen af luft, natur og arter, grundvand, vandløb, søer og marine områder i Danmark med de tilsvarende programmer i Slesvig-Holsten, Holland og Irland. Sammenligningen bygger på det nationale overvågningsprogram NOVANA 2007-09.

Danish emissions of greenhouse gases projected to fall by ca. 10 % by 2030

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

A new projection of greenhouse gas emissions shows that the Danish emissions are expected to fall about 10 % in the period 2010-2030. From 1990 to ‘2010’ the emissions are estimated to decrease by about 13 %. This is revealed in a new NERI-report.

Emissionen af drivhusgasser ventes at falde med ca. 10 % frem til 2030

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

En ny fremskrivning af drivhusgasemissionerne viser at de samlede danske emissioner ventes at falde omkring 10 % fra perioden 2008-12 til 2030. Fra 1990 til perioden 2008-12 ventes emissionerne at være faldet med ca. 13 %. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus…

AU's formidlingspris til seniorforsker Peter Bondo Christensen, DMU

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Forskeren, dykkeren og journalisten Peter Bondo Christensen, DMU, fik i dag overrakt Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris ved universitetets årsfest

Kraftigt iltsvind i flere områder i juli og august

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Status for iltsvind i de danske farvande i juli og august viser store områder, der er hårdt ramt af iltsvind. Det fremgår af årets første iltsvindsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet.

Direct analytical methods for determining exposure and fate of organic chemicals in soils and sediments

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:16:Events

22-27 August 2010, NERI-Roskilde.

PhD summer school

Find flere nyheder