Aktuelt

Nyheder

Minutes from Business Committee

- Medarbejdere

Referat af Erhvervsudvalgsmøde d. 13. november 2017.

Åben workshop om marginaludvaskning

- Offentligheden / Pressen

Ny forskning støtter fortsat tal for marginaludvaskning anvendt i forbindelse med landbrugspakken.

Welcome to Linda Poppe

- Institut for Miljøvidenskab

Master student fra 20. November 2017 i EMMI

Foreløbig opgørelse af kvælstoftilførslen til havområder

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Lavere afstrømningskorrigeret udledning af nitrat i 2016

Presseguide

- Medarbejdere

- når journalisten ringer

Agenda: Management team meeting

- Institut for Miljøvidenskab

Dagsorden til Ledelsesmøde d. 28. november 2017.

Work at Scandinavia’s best University for Environmental research

- Institut for Miljøvidenskab

Commencement date: 1 October 2018.

Welcome to Lenka Petráková

- Institut for Miljøvidenskab

Gæsteforsker 1 md. hos EMBI fra 20. november.

New projects since September 2017

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra september 2017 til november 2017.

Find flere nyheder