Aktuelt

Nyheder

Jægernes udbytte af duer næsten fordoblet i sidste jagtsæson

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Jægernes udbytte af ringduer steg med 90 % i den seneste jagtsæson. Stigningen var formentlig et udslag af den hårde vinter, men jagten truer på ingen måde bestanden af duer. Det fremgår af den årlige opgørelse af vildtudbyttet fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

På sporet af resistens mod sælsygdomme ved Antarktis

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Hvorfor er sælerne ved Antarktis kun blevet alvorligt slået tilbage én gang, mens vores hjemlige sælbestande gentagne gange er blevet halveret af sælpest? Det spørgsmål vil seniorforsker Jonas Teilmann undersøge under en ekspedition til Antarktis. Undervejs vil han blogge om sine oplevelser og resultater.

Offentligt udbud i Miljøministeriet: DMU skal udføre kemiske analyser

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU) har fået tildelt opgaven med at analysere prøver fra havmiljøet for en række metaller og miljøfremmede stoffer i bundmateriale, fisk og muslinger.

Iltsvind stort set blæst væk for i år

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Iltsvindet er stort set ophørt i de danske farvande. Det fremgår af årets sidste iltsvindsrapport - for november - fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet. Der er dog stadig sporadiske pletter af iltsvind i Knebel Vig, Mariager Fjord, Flensborg Fjord, Sejerø Bugt, nord for…

”Den Sorte Engel” på ny miljøundersøgt

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Deponering af tungmetalholdigt klippeaffald, såkaldt gråbjerg, ved lukningen af bly-zink-minen ”Den Sorte Engel” i Maarmorilik i Uummannaq kommune i det nordvestlige Grønland i 1990 har i et vist omfang forurenet områder nær minen. Det viser ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus…

Tre nye danske markforsøg i 2009 med genmodificerede planter

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

I Danmark var der i 2009 tre nye markforsøg med glyfosat-tolerant NK603-majs samt fire fortsatte forsøgsudsætninger. Desuden var der to fortsatte forsøg med glyfosat-tolerant GA21-majs. Det fremgår af ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet.

Rapporten ”Økologisk…

Michael Goodsite gæsteprofessor på Thunderbird School of Global Management

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Professor Michael Goodsite er blevet udnænt til "Visiting Professor of Global Processes and Senior Research Fellow in Climate Strategy" ved Thunderbird School of Global Management, som har verdens højst rangerede MBA uddannelse inden for international handel.

DMU sætter tal på ændringerne i arealerne med beskyttet natur

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Noget af den beskyttede natur er forsvundet, mens andet er kommet til. Samlet giver det en afvigelse på 15-21 % i forhold til det registrerede areal med beskyttet natur. Det viser en stikprøveundersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet af de områder som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Find flere nyheder