Aktuelt

Nyheder

Fortsat fald i luftforureningen i de danske byer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nye modelberegninger viser, at de negative effekter på menneskers helbred som følge af luftforurening er faldet med over en tredjedel de sidst knap 30 år i Danmark.

Ny bog om miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

”Miljø og råstoffer i Grønland” fortæller om, hvordan de forskellige råstofaktiviteter foregår og om de erfaringer, rådgivere og myndigheder i dag har med miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland.

Administrationcentret i Roskilde tyndt bemandet torsdag den 28. juni

- Medarbejdere

En lang række medarbejdere deltager i en fælles besigtigelsestur/seminardag, og derfor vil denne dag kun være få medarbejdere til stede.

Receptionen og Varemodtagelsen vil være bemandet indtil kl. 13.30.

IT-supporten henviser til supporterkollega i Silkeborg Frankie Zea Henriksen som kan kontaktes…

Effekter af indgreb mod dieselbiler i København

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere har vurderet hvordan strammere krav i miljøzonen i København vil påvirke emissioner fra trafikken.

Måling af luftforurening under Folkemødet på Bornholm

- Institut for Miljøvidenskab

Institut for Miljøvidenskab stod for målingerne.

Welcome to Rikke Poulsen

- Institut for Miljøvidenskab

Gæste ph.d.-studerende i MITO i ca. 1 år fra 25. juni.

Welcome to Martin Besnier

- Institut for Miljøvidenskab

Praktikant i SAMI og EMMI i perioden 18. juni til 24. august 2018

Agenda: Management Team Meeting

- Institut for Miljøvidenskab

Dagsorden til Ledelsesmøde d. 19. juni 2018.

Minutes from Management Team meeting

- Institut for Miljøvidenskab

Referat fra Ledelsesmøde d. 15. maj 2018.

Agenda: Liaison Committee Meeting 25 June 2018 (in Danish)

- Institut for Miljøvidenskab

Dagsorden til LSU-møde den 25. juni 2018.

Find flere nyheder