Aktuelt

Nyheder

ENVS sekretariat i de kommende måneder

- Institut for Miljøvidenskab

Prioritering af opgaver.

Nyt forskningsprojekt skal kortlægge mulige miljørisici ved brug af CO2 neutrale brændstoffer

- Institut for Ecoscience

Udskiftning af fossile brændstoffer i skibsindustrien med CO2 neutrale alternativer har en række direkte og afledte klimagevinster. Langt mindre velundersøgt er dog de mulige miljørisici, der er knyttet til en storskala anvendelse af CO2 neutrale brændstoffer i skibe.

New Assistant Professor in Environmental Economics from October 2023

- Institut for Miljøvidenskab

Tenaw Gedefaw Abate.

Forskere undersøger offshore-installationers betydning for livet i havet

- Institut for Ecoscience

Forskere fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet og DTU Aqua er netop vendt retur fra en månedlang forskningstur med fokus på biodiversitet nær Skjold-platformen i Nordsøen. Elleve forskere deltog i togtet ombord på skibet Skoven med to store gummibåde på dækket.

Valg til arbejdsmiljøorganisationen 2024

- Institut for Ecoscience

Tidsplan for valg til arbejdsmiljøorganisationen med virkning fra 1. marts 2024

Marsvinebestand mere end halveret: Undersøgelse afslører drastisk nedgang i danske farvande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Den seneste optælling af marsvin og andre hvaler i europæiske farvande viser et fortsat fald i marsvinebestanden i de indre danske farvande. Marsvinene holder stand i Nordsøen

Find flere nyheder