Aktuelt

Nyheder

Congratulations Doan Nainggolan

- Institut for Miljøvidenskab

Senior researcher as of August 2023.

Ustabile forår presser dyr og planter i Arktis

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Store udsving i forårets begyndelse i højarktis udfordrer en lang række organismer, viser ny forskning.

Welcome to Pablo Ratti

- Institut for Miljøvidenskab

PhD student at ESGO 15 August 2023.

Den store Fredagsbar i Universitetsparken fredag den 8. september 2023

- Institut for Ecoscience

I forbindelse med Den store Fredagsbar i Universitetsparken fredag den 8. september 2023 vil skallen for følgende bygninger bliver aflåst:

  • 1120-1122 – aflåst hele dagen, medarbejderadgang kan benyttes
  • 1130-1135 (Biokæden) – aflåst hele dagen, medarbejderadgang kan benyttes
  • 1170 - 1172 – aflåst…

Roskilde: Arrangement i Foreningen RUST 12. september

- Institut for Ecoscience

Tirsdag den 12. september 2023 kl. 15:30 - 17:00

"Vindfaciliteterne på DTU"

 

Fysisk APV / SPOT-måling

- Institut for Ecoscience

Hvert 3. år afholdes der samlet APV for hele universitetet for både psykiske og fysiske forhold. Sidste gang afholdtes i foråret 2022.

Da indflytning til Campus fra Kalø og Silkeborg ikke var afsluttet på daværende tidspunkt, har vi efterfølgende udført ekstra APV (en såkaldt SPOT-måling)…

Funktionsbeskrivelser

- Institut for Ecoscience

For viceinstitutledere og sektionsledere

Find flere nyheder