Aktuelt

Nyheder

Elektriske felter i økosystemer kan medføre fejl i dataindsamling

- Institut for Biologi

Tillykke til adjunkt Ugo Marzocchi som netop har modtaget en bevilling på 2 mio. kroner til et projekt, hvor han skal undersøge, hvordan elektriske felter påvirker transporten af ioner i havbunden.

Welcome to Thea Quistgaard

- Institut for Miljøvidenskab

PhD at ATMI as of 1 September 2022.

Skoleelever stikker hovedet i havet

- Institut for Biologi

Projekt Hovedet i Havet sejler i disse dage rundt i Roskilde Fjord. Ombord er skoleelever, gymnasieelever, naturfagslærere og skoleledere. De lærer om livet under havets overflade, og hvordan man får havet på skoleskemaet. Målet er at give viden direkte fra universitetet til eleverne og få den…

Retningslinjer for apparaturanskaffelser

- Institut for Miljøvidenskab

Godkendt på ENVS ledelsesmøde 30. august 2022.

Da Mariager Fjord blev kvalt

- Institut for Ecoscience

I denne uge er det 25 år siden, at Mariager Fjord 'døde'. Dengang udviklede det årligt tilbagevendende iltsvind sig dramatisk, idet iltsvindet nåede helt op til overfladen. Det betød frit svovlbrinte i vandet og i luften omkring fjorden. Svovlbrinte lugter skarpt og ubehageligt af rådne æg og er…

Møde i Forskningsudvalget 14. september

- Institut for Ecoscience

Dagsorden for møde 2022/3 i ECOS Forskningsudvalg den 14. september er nu tilgængelig på Ecosphere. Læs den her.

Welcome to Yrsa Larsson

- Institut for Miljøvidenskab

PhD at MITO as of 1 September 2022.

Varme og vindstille giver tidligt iltsvind i år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindet er lige nu særlig intenst i det sydlige Lillebælt og i flere af de sydøstjyske fjorde, hvor der er blevet konstateret iltfrie forhold. Der er observeret døde bunddyr og fisk lokalt i Limfjorden og Smålandsfarvandet samt registreret frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden flere steder.…

Aftale om seniorbonus-ordning

- Institut for Miljøvidenskab

Senior bonus agreement.

Find flere nyheder