Aktuelt

Nyheder

Møder i arbejdsmiljøorganisationen 2. kvartal

- Institut for Ecoscience

Mødereferater offentliggøres efterhånden som de er godkendt.

Sommersolen giver flere luftforurenende partikler

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Udledningen af luftforurenende partikler er faldet betragteligt gennem de se seneste årtier. Forskernes analyse af den tidslige variation af partikelforurening i de danske storbyer viser at kemiske reaktioner i luften bidrager til højere antal partikler, når der er meget sollys.

Ny rapport om næringsstoffer i år 1900

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Et omfattende arbejde med at undersøge belastningen af næringsstoffer – kvælstof og fosfor – i Danmark i år 1900 dækker både landbrug, klima, hydrologi og punktkilder.

Isbjørne i Sydøstgrønland udgør en selvstændig bestand, der er adskilt fra isbjørne i resten af Østgrønland

- Institut for Ecoscience

Det viser et nyt studie, der netop er offentliggjort i det højt ansete tidsskrift ”Science”. Professorerne Rune Dietz og Christian Sonne fra Arktisk forskningscenter, Aarhus Universitet har deltaget i studiet.

Center for Vadehavsforskning

- Institut for Ecoscience

Et nyt center med fokus på Vadehavet har set dagens lys. Med centret vil Aarhus Universitet stimulere til samarbejde mellem danske, tyske og hollandske universiteter og institutioner.

 

Økonomirapportering 3 (ØR3) 2022

- Institut for Miljøvidenskab

Deadline 10 August 2022.

Find flere nyheder