Aktuelt

Nyheder

Arbejdsmiljø for Ecoscience

- Institut for Ecoscience

Der er afholdt møde i arbejdsmiljøudvalgene hhv.:

Referater fra møderne bliver offentliggjort, så snart de er godkendt.

Arbejdsmiljødrøftelse for afslutning af 2022 og fokus for 2023 er indsendt. Se den her under LAMU. Arbejdsmiljødrøftelsen er…

Call for applications - International early-career workshop: Microbes at the Interface of Land-Atmosphere Feedbacks

- Institut for Biologi

1-4 October 2023, Sandbjerg Manor, Denmark

Færre skarver i Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Havørne, fugleinfluenza og oliering af æg har bidraget til en nedgang i bestanden af skarver.

Iltsvind markant svundet ind i danske farvande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Bunddyr og planter i de indre danske farvande kan nu ånde noget friere end tidligere i år.

Welcome to Julian Lozano Galindez

- Institut for Miljøvidenskab

Postdoc at ESGO from 1 December 2022.

Smeltende gletsjere vil afgive enorme mængder af mikroorganismer til vandmiljøet

- Institut for Miljøvidenskab

Ny forskning fra en forskergruppe ledet fra Aarhus Universitet.

Ny grøn guide til laboratorier på Aarhus Universitet

- Institut for Miljøvidenskab

Konkrete forslag til en række CO2-reducerende tiltag i AU’s laboratorier.

Find flere nyheder