Aktuelt

Nyheder

Dansk ulvebestand vokset til 15 individer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Seneste status fra overvågningen af ulv viser det hidtil højeste antal ulve i Danmark. Hovedparten af de voksne ulve i Danmark er indvandret fra Tyskland.

New projects since September 2021

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra september til oktober 2021.

Velkommen til Kim Østerby Knudsen

- Institut for Miljøvidenskab

IT medarbejder på AU Flakkebjerg og AU Roskilde.

Til projektledere:

- Institut for Miljøvidenskab

Vedr. anskaffelser på EU projekter.

Iltsvind øget markant i september

I fokus - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Intensiteten og udbredelsen af iltsvind i de danske farvande er øget markant i løbet af september måned.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 2.500 km2 midt i september.

 

Welcome to Amalie Ask

- Institut for Miljøvidenskab

Visiting PhD student at MITO.

New project in the pipeline! Running wild: The ecology of Denmark’s wild horses in the mid-Holocene

- Biochange

During the late Atlantic, c. 7000 BP, prior to the expansion of agriculture, wild horses re-populated large parts of northern and north-western continental Europe after several millennia of rarity. Traditionally, the period is thought to have been characterized by dense tree cover, and the…

Institut for Bioscience skifter navn til Institut for Ecoscience

- Institut for Ecoscience

En ny begyndelse tager form for Institut for Bioscience, efter opdelingen af Science & Technology betød, at det biovidenskabelige institut skulle deles i to dele med hvert sit fokusområde. Efter et længere forarbejde med bl.a. en ny strategi, er der nu identificeret en række styrkeområder, der…

Bestillingsbetingelser ved Mødeforplejning

- Institut for Miljøvidenskab

Ved bestilling i RISØ kantinen (in Danish only).

Find flere nyheder