Aktuelt

Nyheder

Dansk ulvebestand vokset til 15 individer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Seneste status fra overvågningen af ulv viser det hidtil højeste antal ulve i Danmark. Hovedparten af de voksne ulve i Danmark er indvandret fra Tyskland.

Institutledelsesmøde: Dagsorden til mødet d. 13. oktober

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Så er dagsordenen til mødet tilgængeligt,

Du kan finde det her: bios.medarbejdere.au.dk/udvalg-og-moeder/ledelsesmoeder/institutledelsesmoeder/moeder-i-2021

Iltsvind øget markant i september

I fokus - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Intensiteten og udbredelsen af iltsvind i de danske farvande er øget markant i løbet af september måned.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 2.500 km2 midt i september.

 

New project in the pipeline! Running wild: The ecology of Denmark’s wild horses in the mid-Holocene

- Biochange

During the late Atlantic, c. 7000 BP, prior to the expansion of agriculture, wild horses re-populated large parts of northern and north-western continental Europe after several millennia of rarity. Traditionally, the period is thought to have been characterized by dense tree cover, and the re-population by a species conventionally thought to be a steppe animal in this kind of landscape is thus somewhat of a puzzle.

Institut for Bioscience skifter navn til Institut for Ecoscience

- Institut for Ecoscience

En ny begyndelse tager form for Institut for Bioscience, efter opdelingen af Science & Technology betød, at det biovidenskabelige institut skulle deles i to dele med hvert sit fokusområde. Efter et længere forarbejde med bl.a. en ny strategi, er der nu identificeret en række styrkeområder, der skaber grobund for et nyt fokus. Som led i det arbejde er det besluttet at skifte navn til Institut for Ecoscience. Det sker fra 1. oktober 2021.

Find flere nyheder