Aktuelt

Nyheder

AU-forskere kortlægger luftforureningens samfundsomkostninger i Vietnam

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Dansk miljøforskning er med til at danne grundlag for en, grøn, langsigtet energipolitik i det sydøstasisatiske land, hvor luftforureningen koster samfundet hundredevis af milliarder årligt.

Ledelsesmøder: Referat - 28. april + dagsorden - 12. maj

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Så er referatet fra mødet d. 28. april og dagsordenen til mødet d. 12. maj tilgængelige.
Du kan finde dem her: Møder i 2021 (au.dk)

EliteForsk rejsestipendium til Ane Pastor Rollan på Bioscience

- Institut for Ecoscience

EliteForsk-rejsestipendium tildeles meget talentfulde ph.d.-studerende, så de kan rejse ud og dygtiggøre sig ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden.

Lyt til "Vildspor" - denne gang med professor Brian Kronvang

- Institut for Ecoscience

Rasmus Ejrnæs er vært på programmet.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er afgørende for den grønne omstilling

- Institut for Ecoscience

Roskilde fik fredag d. 23. april besøg af socialdemokrat Mette Gjerskov, samt Roskildes borgmester Tomas Breddam til et politikermøde om DCE, BIOS og ENVS’ forskning og rådgivning inden for aktuelle emner, herunder den grønne omstilling.

Find flere nyheder