Aktuelt

Nyheder

Den grønne omstilling kan også være blå

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Blå biomasse er i en ny rapport betegnelsen for ressourcer i havet, som vi kan udnytte meget mere bæredygtigt både på spisebordet og som led i miljøbevarelse. Men grøn omstilling til blå biomasse som for eksempel tangdyrkning og muslingeopdræt kalder også på vilje og evne til at løse udfordringer,…

Institutforum: Ekstraordinært møde d. 15. juni

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Så er dagsordenen til det ekstraordinære møde d. 15. juni tilgængeligt.
I kan finde den her: Møder i 2021 (au.dk)

Ledelsesmøde: Referat - 25. maj

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Så er referatet fra mødet d. 25. maj tilgængeligt.
Du kan finde det her: Møder i 2021 (au.dk)

Giv kroppen en rar arbejdsdag

- Medarbejdere

Inspiration til at sidde rigtigt

Ny aftale med Dantaxi 4 x 48

- Medarbejdere

New agreement with Dantaxi 4 x 48 - taxi service

FOLKEMØDE 2021: Kom til foredrag og debatter med AU-forskere - heraf én af vore egne

- Institut for Ecoscience

Bliv klogere på COVID-19, digitalisering og demokrati, blockchain, iværksætteri, ledelse og meget andet, når AU – som en del af Folkemødet 2021 – den 17. juni livestreamer gratis foredrag og debatter med bl.a. forskere fra forskellige fagområder.

Én af disse er seniorrådgiver Morten Tune Strandberg…

AU Junior Research Association (JRA)

- Institut for Miljøvidenskab

Info - upcoming workshops now and in the future

Ledelsesmøde: Dagsorden - 9. juni

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Så er dagsordenen til mødet d. 9. juni tilgængeligt.
Du kan finde den her: Møder i 2021 (au.dk)

Find flere nyheder