Aktuelt

Nyheder

Miljøstøtte til Arktis

- Miljø, klima og energi

Indkaldelse af projektansøgninger for 2020/2021. Ansøgningerne skal være Miljøstyrelsen i hænde senest ved udgangen af søndag den 15. november 2020 (dansk tid).

Welcome to Dafni Fessa

- Institut for Miljøvidenskab

Erasmus student in ATMI from 1 October 2020

AU’s mentorordning Styrk Talentet!

- Institut for Miljøvidenskab

Frist for tilmelding er den 17. november 2020.

New projects since September 2020

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra september til oktober 2020.

Holiday balance in Promark

- Institut for Miljøvidenskab

Feriesaldo i Promark

Iltsvind hærger igen de indre danske farvande

- Institut for Ecoscience

De nyeste målinger af iltindholdet i de danske farvande viser et massivt iltsvind, der ligger på niveau med perioden 1989-2009. Det er meget alvorligt for livet i havet siger seniorrådgiver Jens Würgler Hansen fra Aarhus Universitet.

Ingen danske ulveunger i år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Antallet af ulve i Danmark har ligget stabilt på ca. 10 i de første to kvartaler af 2020. Mod forventning er der ikke kommet nye unger i 2020, selv om ulveparret i Ulfborg viste tegn på at gøre klar til at få hvalpe.

Biodiversitetsforskningen på Institut for Biologi styrkes med trecifret million beløb

- Institut for Biologi

To forskere ved Institut for Biologi, Aarhus Universitet, modtager samlet 119 mio. kroner til to nye 6-årige forskningscentre, som skal undersøge hvordan biodiversiteten kan fremtidssikres i et omskifteligt klima og i en verden med et stadigt stigende ressourcebehov. Det er Novo Nordisk Fonden, der…

Smitteberedskab på Nat og Tech - guide til medarbejdere

- Institut for Miljøvidenskab

Denne guide giver dig overblik over procedurer og ansvarsfordeling i det lokale smitteberedskab.

Store havområder ramt af kraftigt iltsvind

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindet i september i år er blandt de mest kritiske, som er registreret siden årtusindskiftet. Mange steder på den danske havbund er der iltfrit i bundvandet, og i flere områder er der sket frigivelse af den giftige gas svovlbrinte fra bunden.

Find flere nyheder