Aktuelt

Nyheder

Deadlines og indberetning af publikationer i PURE for 2020

- Institut for Ecoscience

Fredag d. 15. januar 2021 er sidste frist for at indberette publikationer med udgivelsesår 2020.

Er du forsker eller administrativ medarbejder, som indberetter i Pure, er dette relevant for dig.

Deadlines og indberetning af publikationer for 2020 i Pure

- Institut for Biologi

Fredag d. 15. januar 2021 er sidste frist for at indberette publikationer med udgivelsesår 2020.

Møde i AMO Kalø den 5. november

- Medarbejdere

Nye baselinescenarier for fosfor og nitrat frem mod 2027

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En ny rapport fremskriver udvaskningen af nitrat fra rodzonen og fosforudledning til søer og åer for udvalgte baselineelementer for perioden 2019-2027. Effekterne af forskellige scenarier for udvikling i landbrugsproduktion og nedgang i det dyrkede areal, mere skov, større arealer med økologisk dyrkning, mindre tilførsel af kvælstof fra atmosfæren samt udtagning af lavbundsjorde med et klimaformål er blandt de elementer, som forskere fra Aarhus Universitet har vurderet.

2,9 mio. kr. til forskning i naturlige kilder til at fjerne CO2 fra atmosfæren

- Institut for Biologi

Det Frie Forskningsråd (DFF) har bevilget 2,8 mio. kr. fra den tematiske pulje til grøn omstilling til projektet “From Sink to Source: Maximising Carbon Accumulation in Restored Peatlands”, som ledes af Brian K. Sorrell fra Institut for Biologi. Forskningen handler om anvendelsen af planter i vådområder til fjernelse af CO2 fra atmosfæren og lagring af kulstof i jordbunden som et bidrag til bekæmpelse af klimaforandringerne.

Find flere nyheder