Aktuelt

Nyheder

Arrangementer om grøn bioraffinering

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes af CBIO 17. nov. og 3. dec.

Nye baselinescenarier for fosfor og nitrat frem mod 2027

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En ny rapport fremskriver udvaskningen af nitrat fra rodzonen og fosforudledning til søer og åer for udvalgte baselineelementer for perioden 2019-2027. Effekterne af forskellige scenarier for udvikling i landbrugsproduktion og nedgang i det dyrkede areal, mere skov, større arealer med økologisk…

Find flere nyheder