Aktuelt

Nyheder

Arrangementer om grøn bioraffinering

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes af CBIO 17. nov. og 3. dec.

Nye baselinescenarier for fosfor og nitrat frem mod 2027

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En ny rapport fremskriver udvaskningen af nitrat fra rodzonen og fosforudledning til søer og åer for udvalgte baselineelementer for perioden 2019-2027. Effekterne af forskellige scenarier for udvikling i landbrugsproduktion og nedgang i det dyrkede areal, mere skov, større arealer med økologisk…

2,9 mio. kr. til forskning i naturlige kilder til at fjerne CO2 fra atmosfæren

- Institut for Biologi

Det Frie Forskningsråd (DFF) har bevilget 2,8 mio. kr. fra den tematiske pulje til grøn omstilling til projektet “From Sink to Source: Maximising Carbon Accumulation in Restored Peatlands”, som ledes af Brian K. Sorrell fra Institut for Biologi. Forskningen handler om anvendelsen af planter i…

Find flere nyheder