Aktuelt

Nyheder

Deadlines og indberetning af publikationer i PURE for 2020

- Institut for Ecoscience

Fredag d. 15. januar 2021 er sidste frist for at indberette publikationer med udgivelsesår 2020.

Er du forsker eller administrativ medarbejder, som indberetter i Pure, er dette relevant for dig.

Deadlines og indberetning af publikationer for 2020 i Pure

- Institut for Biologi

Fredag d. 15. januar 2021 er sidste frist for at indberette publikationer med udgivelsesår 2020.

Møde i AMO Kalø den 5. november

- Medarbejdere

Nye baselinescenarier for fosfor og nitrat frem mod 2027

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En ny rapport fremskriver udvaskningen af nitrat fra rodzonen og fosforudledning til søer og åer for udvalgte baselineelementer for perioden 2019-2027. Effekterne af forskellige scenarier for udvikling i landbrugsproduktion og nedgang i det dyrkede areal, mere skov, større arealer med økologisk…

2,9 mio. kr. til forskning i naturlige kilder til at fjerne CO2 fra atmosfæren

- Institut for Biologi

Det Frie Forskningsråd (DFF) har bevilget 2,8 mio. kr. fra den tematiske pulje til grøn omstilling til projektet “From Sink to Source: Maximising Carbon Accumulation in Restored Peatlands”, som ledes af Brian K. Sorrell fra Institut for Biologi. Forskningen handler om anvendelsen af planter i…

Find flere nyheder