Aktuelt

Nyheder

Information fra IT-supporten

- Institut for Ecoscience

Som led I at begrænse Corona smittespredningen er vi alle blevet bedt om så vidt muligt at arbejde hjemme.

It-supporten har opretholdt nødberedskab på Campus Århus, Foulum og Roskilde, men det henstilles at brugerne ikke møder fysisk op, men så vidt muligt ringer eller skriver til helpdesken: https…

Helbredseffekter og kilder til luftforurening i Københavns Kommune

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En detaljeret kortlægning af luftforureningen og dens kilder i Københavns Kommune viser, hvor mange der dør for tidligt på grund af luftforurening og de omkostninger, det har for samfundet.

Arrangementer på Aurora

- Institut for Ecoscience

Som følge af risikoen for spredning af Corona virus har vi iværksat nedenstående foranstaltninger på RV Aurora.

  • Alle offentlige arrangementer aflyses foreløbig
  • Der må kun være de absolut nødvendige personer om bord på skibet
  • Skibets regler for at minimere smittespredning om bord skal følges – spørg…

Nye foranstaltninger for at begrænse smitte af coronavirus

- Medarbejdere

Kære medarbejder på Aarhus Universitet

Som det er alle bekendt, er situationen alvorlig i forhold til coronasmitte i Danmark i disse dage. Som uddannelses- og statsinstitution har vi et særligt ansvar for at bidrage til at begrænse smitten, hvilket er myndighedernes meget klare fokus lige nu.

Vi…

Corona virus - forholdsregler

- Nyt fra ledelsen

Seneste nyt omkring corona-virus, se AU’s hjemmeside:

AU hjemmeside med spørgsmål og svar om coronavirus kan findes her

Welcome to Aram Daoudi

- Institut for Miljøvidenskab

Gæstestuderende hos MITO i 1 år fra d. 2. marts.

Vandløbsinsekter i farezonen

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nye undersøgelser af hvordan sprøjtegifte påvirker voksne vandløbsinsekter viser, at nogle arter dør ved en dosis per individ på mindre end en tusindedel af den dosis pr. individ, der slår honningbier ihjel, som oftest er den art der anvendes til risikovurdering. Desuden kan meget små doser påvirke…

Find flere nyheder