Aktuelt

Nyheder

Nye opgørelser viser lavere udledning af kvælstof til havet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der kom mindre kvælstof og fosfor fra de danske vandløb til havet end beskrevet i NOVANA-rapporten ”Vandløb 2018”. En grundig gennemgang af datagrundlag og beregningsmetode har afsløret behov for justeringer, hvorved udledningerne nedjusteres.

Lønforhandlinger 2020

- Institut for Ecoscience

Kære alle

 

Fra 3. februar starter perioden, hvor alle medarbejdere kan fremsende oplysninger til brug for lønforhandlingerne på Nat-Tech.

Du kan læse mere om lønforhandlingerne her: Lønforhandlinger på Nat-Tech  
På denne side finder du også et link til den formular, hvor du skal fremsende dine…

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 01. og 02. februar 2020.

- Institut for Ecoscience

AU IT og AU Økonomi og Bygninger gennemfører et planlagt Servicevindue fra lørdag den 01. februar kl. 00.01 til søndag den 02. februar kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for IT, strøm ect.

Levering af biblioteksmaterialer til BIOS RKS

- Institut for Ecoscience

Det Kgl. Bibliotek/AU Library har fået nyt bibliotekssystem, og det har desværre bevirket, at BIOS RKS-medarbejdere har oplevet problemer med at få tilsendt materiale til arbejdsadressen.


Det skyldes en synkroniseringsfejl i adressedata ved overgangen til det nye system. Oplever I problemer med…

Den danske Rødliste 2019 - ny status for Danmarks planter, dyr og svampe

- Institut for Ecoscience

Efter seks års arbejde med at vurdere hvor truede de danske arter er, er Den danske Rødliste nu opdateret. Det overordnede billede af vurderingerne er, at de danske arter er blevet mere truede i de seneste 10 år.

Den danske Rødliste 2019 - ny status for Danmarks planter, dyr og svampe

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Efter seks års arbejde med at vurdere hvor truede de danske arter er, er Den danske Rødliste nu opdateret. Det overordnede billede af vurderingerne er, at de danske arter er blevet mere truede i de seneste 10 år.

Find flere nyheder