Aktuelt

Nyheder

Minutes from the Committee of Science-based activities

- Medarbejdere

22 January 2019.

Minutes from the Committee of Science-based activities

- Medarbejdere

11 December 2018.

Havet bliver påvirket af andet end klima og kvælstof

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Sluser og dæmninger, bundslæbende fiskeredskaber, sargassotang og udgravning af sejlrender kan påvirke havmiljøet, dokumenterer rapport. Arbejdet kommer til at indgå i udarbejdelsen af de næste vandområdeplaner.

Kortlægning af krigsgasser ved Nord Stream 2 i Østersøen

- Offentligheden / Pressen

Nye analyser af Østersøens havbund omkring Bornholm viser hidtil ukendte mængder af krigsgas. Faren for spredning i havet ved nedlægning af ny rørledning er dog minimal.

Kæmpevindmøller påvirker dyr og planter

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Naturen i Østerild Plantage bliver nøje overvåget.

Remaining holidays must be taken before 1 May 2019

- Institut for Miljøvidenskab

Vigtig information om afholdelse af restferie inden 1. maj 2019.

New projects since December 2018

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra december 2018 til januar 2019.

Minutes from meeting in Liaison Committee (in Danish)

- Institut for Miljøvidenskab

Referat af ekstraordinært LSU-møde d. 16. januar 2019.

Find flere nyheder