Aktuelt

Nyheder

Personale nyt/staff news: Specialestuderende i ATPRO. Sissel Bjørn Svendsen

- Institut for Miljøvidenskab

Periode: februar 2015 – 28/2 2016.

Opdatering af DCE's rapportskabelon vedr. databladet

- Medarbejdere

Den opdaterede skabelon bliver ikke udrullet automatisk – se her hvordan du selv opdaterer.

Opdatering af DCE's rapportskabelon

- Medarbejdere

DCE’s rapportskabelon er blevet opdateret en smule hvad angår databladet. Den opdaterede skabelon bliver ikke udrullet automatisk – du skal fremover selv sørge for at opdatere skabelonen. Se opskrift...

Nyt fra DCE om national model til kvælstoftransport

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så har DCE som del af to konsortier vundet to EU-kontrakter.

Nyt fra DCE om national model til kvælstoftransport

- Medarbejdere

Og så har DCE som del af to konsortier vundet to EU-kontrakter.

National model til kvælstoftransport og nye opdaterede retentionskort

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Udvikling af en national kvælstofmodel sætter forskere ved GEUS og de nationale centre DCA og DCE ved Aarhus Universitet i stand til mere detaljeret og præcist at beregne hvor meget kvælstof, der årligt udvaskes til kystvandene og hvor meget der fjernes undervejs.

Månedens kunstner i Roskilde: Ulla Houe

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ulla Houes kunstneriske talent breder sig over mange paletter inden for billedkunsten.

Månedens kunstner i Roskilde: Ulla Houe

- Medarbejdere

Ulla Houes kunstneriske talent breder sig over mange paletter inden for billedkunsten.

Personale nyt/staff news: Ansat i EMBI. Lea Ellegaard-Jensen

- Institut for Miljøvidenskab

Ansættelsesperiode: 1/3 – 31/5 2015.

Naturindholdet i agerlandets småbiotoper er forarmet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Vejkanter, markskel, levende hegn, småskove og bræmmer langs grøfter rummer natur, men en forarmet én af slagsen.

Find flere nyheder