Aktuelt

Nyheder

Roskilde: Universitetsledelsens beslutninger udmeldes den 22. oktober 2014

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Den 22. oktober kl. 10.00 holder rektor åbent møde for alle medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet. Seancen livestreames og der er mulighed for at samles i kantinen i Roskilde 10-12, hvor streamingen vises på storskærm.

 

For medarbejdere ansat i administrationen er der ....

Luftkvalitet overholder alle grænseværdier i Roskilde Kommune

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Koncentrationerne af luftforurening på gadeplan i Roskilde Kommune er - som forventet - højest langs med kommunens største veje, hvor trafikken udgør en væsentlig forureningskilde. Det gælder i Roskilde på indfaldsvejene, indre ringvej og de større fordelingsveje i byen.

Ansøgning til Klimastøtteordningen - Klimastøtte til Arktis

- Miljø, klima og energi

Indkaldelse af projektansøgninger for 2014/2015.

AU KOM ST i Roskilde den 7. oktober: Anne-Mette Siem

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

AU KOM ST er til stede i Roskilde én gang ugentligt (tirsdage) med kontor i A2.39 for at supportere BIOS, ENVS og DCE. Tirsdag den 7. oktober har BIOS-kommunikationspartner Anne-Mette Siem træffetid 9-14. Og så indleder Folketinget i øvrigt sæsonen samme dag.

 

Modtager efterlyses

- Medarbejdere

AU har via hovedpostkassen den 3. oktober modtaget nedenstående besked. Der er dog ingen modtager på. Hvis du mangler et brev fra NaturErhvervstyrelsen så se her.

Månedens kunstner i Roskilde: Charlotte Farup Ohrt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Udnævnelsen til "Årets Udstiller" i "2005" fik Charlotte Farup Ohrt i gang som professionel kunstner

Nyt fra DCE om kvælstofreduktion frem til 2021

- Medarbejdere

Og så kan landmanden være vandforvalter.

Virkemiddel-vurdering: Kvælstofudvaskning reduceres mindst 14.000 ton frem til 2021

- Offentligheden / Pressen

Udvaskningen af kvælstof fra landbrugsplanternes rodzone kan i de kommende år frem mod 2021 blive reduceret mellem knap 14.000 og 18.000 ton.

Find flere nyheder