Aktuelt

Nyheder

Less emission of CO2 from stationary combustion plants

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

The total Danish emissions from stationary combustion plants in 2008 were 16 % lover than in 1990. The NOx emissions were reduced by 56 % in the same period. This is revealed by a new report from the National Environmental Research Institute (NERI) at Aarhus University.

Mindre udslip af CO2 fra stationære forbrændingsanlæg

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Det samlede udslip af drivhusgasser fra stationære forbrændingsanlæg som kraftværker, boligopvarmning mv. var i 2008 16 % lavere end i 1990. Udslippet af NOx var reduceret med 56 %. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

Dansk slam overholder de tyske grænseværdier for indhold af PCB

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

DR’s ”P1 Dokumentar” sendte i sidste uge en udsendelse hvor det blev fremført, at dansk spildevandsslam indeholder PCB i mængder der udgør en sundhedsrisiko. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet kender til relevant viden som stiller spørgsmål ved den følgeslutning.

European Atlas of Soil Biodiversity

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

A new atlas contains an impressive description of European soil organisms. The atlas has been edited by the EU institutions JRC and DG-Environment with approx. 60 European contributors incl. the National Environmental Research Institute (NERI) at Aarhus University.

Europæisk atlas over jordbundens biodiversitet

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

En unik beskrivelse af jordbundens biodiversitet i Europa er nu samlet i et atlas. Atlasset er udgivet af EU’s fælles forskningscenter, JRC, og EU’s generaldirektorat for miljø med bidrag fra bl.a. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

Find flere nyheder