Serviceattest/Declaration on Exclusion Certificate

Når vi afgiver tilbud på et udbud under EU's udbudsdirektiv, skal vi dokumentere, at AU opfylder Rådets direktiv nr. 2004/18/EC, hvilket bl.a. indebærer at virksomheden har opfyldt sine finansielle forpligtelser. En del af dokumentationen vil ofte bestå i at fremvise en dansk serviceattest (Official certificate). Du kan finde de seneste serviceattester udstedt til AU online her:

http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/information-til-leverandoerer/