Udgivelser

Produkter af den faglige rådgivning på miljøområdet udkommer som publikationer fra DCE. Der findes følgende serier:

  • Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
  • Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
  • Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Der er findes en rapportskabelon som skal benyttes. Serien med faglige notater skal sikre, at også notater nemt kan findes på hjemmesiden.
Alle tre serier registreres under publikationsarten "Rådgivning" i PURE (se vejledning og svar på spørgsmål vedrørende registrering i PURE her).

Ledelsen i ECOS har besluttet, at forord skal inkluderes i videnskabelige og tekniske rapporter.

Det er endvidere besluttet, at alle rapporter skal have både en dansk og engelsk sammenfatning (gælder både i ECOS og ENVS).

NB: De engelske serietitler er:

  • Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University
  • Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University
  • Scientific Note from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University

Centret udgiver også nyhedsbrevet Nyt fra DCE og sikrer populær faglig formidling i form af Miljøbiblioteksbøger mv.

Centrets hjemmeside er http://dce.au.dk.

DCE-høringssvar på hjemmesiden.

For at øge åbenheden omkring de offentlige høringssvar, som AU/DCE selvstændigt afgiver, lægges disse fremover (og med tilbagevirkende kraft fra 1/7 2011) på DCE’s hjemmeside med særskilt overskrift under ”Udgivelser” - på linje med Videnskabelige rapporter, Tekniske rapporter og Notater.

Processen for høringssvar er følgende:

  • Høringssvaret udarbejdes i instituttet (benyt centrets brevpapir, som findes under skabeloner i Vejledningerne).
  • Høringssvaret sendes herefter til godkendelse i DCE-centerenheden (kbm@dce.au.dk).
  • Du aftaler dato for offentliggørelse på DCE’s hjemmeside (der, som udgangspunkt, er umiddelbart efter afsendelse af høringssvaret) med Michael Strangholt (mis@dce.au.dk) i DCE-centerenheden.
  • Høringsmateriale og høringssvar journaliseres i DCE-centerenheden (kbm@dce.au.dk).

Husk desuden at registrere høringssvaret i PURE under Publikation > Udredning/notat > Besvarelse af spørgsmål/høringer – Rådgivning (tæller med under myndighedsrådgivningsindikatorerne, MRI)(se vejledning og svar på spørgsmål vedrørende registrering i PURE her).