Vejledning vedr. kontrakter

Indgåelse af kontrakter

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi er den organisatoriske ramme for videnudvekslingen til myndigheder og erhverv inden for miljø (og natur) og energi, og skal derfor stå som afsender for kontrakter (eller tilbud), som indgås med myndigheder og erhverv.

Det betyder at medarbejdere i institutter som får tilsagn og aftaler med myndigheder eller erhvervspartnere skal sikre at centerenheden inddrages og at selve kontrakten (eller tilbud) indgås på vegne af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Hvad gør man konkret?

Skal kontrakten/tilbuddet via DCE-centerenheden? JA/NEJ

JA hvis finansieringen kommer fra:

 • Ministerier
 • Kommuner
 • Regioner
 • Grønlands Selvstyre
 • EU-Kommissionen (fx DG Env.) og andre internationale forvaltningsmyndigheder (OECD, FN, konventioner mv.)
 • Private DK og udenlandske fonde
 • Erhvervspartnere
 • Interesseorganisationer
 • Fællesoffentlige partnerskaber (fx. Danmarks Miljøportal)

Send udkast til kontrakt/tilbud til Gry Bagger (gba@dce.au.dk) eller Randi Husby Egebjerg (rhe@dce.au.dk), der er jurister i DCE-centerenheden eller til den relevante faglige koordinator i centerenheden https://dce.medarbejdere.au.dk/om-dce/dce-centerenheden. Centerenheden godkender kontrakten (inkl. adm. kvalitetssikring- øk. og jur.) og sørger for oprettelse af workzone-sag, såfremt denne ikke findes.

Afsenderinformation og evt. følgebrev: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, hvorefter kontrakt/tilbud underskrives af instituttets underskriftsberettigede samt af DCE's direktør Maria Sommer Holtze (masom@dce.au.dk) eller dennes stedfortræder.

NEJ hvis finansieringen kommer fra:

 • Forskningsrådene
 • EU’s forskningsprogrammer
 • Nordisk Ministerråds forskningsprogrammer
 • andre udenlandske forskningsprogrammer
 • Business as usual: Kontrakten godkendes i instituttet, kvalitetssikres administrativt (jur. og øk.) og underskrives af instituttets underskriftsberettigede. Afsenderinformation og evt. følgebrev: Institut for Ecoscience eller Institut for Miljøvidenskab

Hvis tvivl

Send til dce@au.dk


Kontraktskabeloner m.v.

Rekvirerede opgaver og konsulentaftaler
Centret har standardaftaler som du kan benytte, for at få den senest opdaterede version kontakt dit instituts jurist Gry Bagger eller Randi Husby Egebjerg.

Den gode bestilling
Bestillinger fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet skal indsendes via ministeriernes Vidensbank, jfr bilag til rammeaften. 

Ved henvendelser (andre end MFVM) om bestilling af forskningsbaseret rådgivning: Rekvirenten anmodes om at udfylde "bestillingen" og vedlægge den som bilag til kontrakten.

Man kan også selv anvende centrets brevpapir i det forberedende arbejde i instituttet. Hent dem i mappen O:\TECH_DCE-Information\DCE_Brevskabelon