Vejledning vedr. kontrakter

Indgåelse af kontrakter

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi er den organisatoriske ramme for videnudvekslingen til myndigheder og erhverv inden for miljø (og natur) og energi, og skal derfor stå som afsender for kontrakter (eller tilbud), som indgås med myndigheder og erhverv.

Det betyder at medarbejdere i institutter som får tilsagn og aftaler med myndigheder eller erhvervspartnere skal sikre at centerenheden inddrages og at selve kontrakten (eller tilbud) indgås på vegne af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Hvad gør man konkret?

Skal kontrakten/tilbuddet via DCE-centerenheden? JA/NEJ

JA hvis finansieringen kommer fra:

 • Ministerier
 • Kommuner
 • Regioner
 • EU-Kommissionen (fx DG Env.) og andre internationale forvaltningsmyndigheder (OECD, FN, konventioner mv.)
 • Erhvervspartnere
 • Interesseorganisationer
 • Fællesoffentlige partnerskaber (fx. Danmarks Miljøportal)

Send udkast til kontrakt/tilbud til Karin Balle Madsen (kbm@dce.au.dk), der er sekretær i DCE-centerenheden. Centerenheden godkender kontrakten (inkl. adm. kvalitetssikring- øk. og jur.). Afsenderinformation og evt. følgebrev: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, hvorefter kontrakt/tilbud underskrives af instituttets underskriftsberettigede samt af DCE's direktør Hanne Bach eller dennes stedfortræder.

NEJ hvis finansieringen kommer fra:

 • Forskningsrådene
 • Private DK og udenlandske fonde
 • EU’s forskningsprogrammer
 • Nordisk Ministerråds forskningsprogrammer
 • andre udenlandske forskningsprogrammer
 • Business as usual: Kontrakten godkendes i instituttet, kvalitetssikres administrativt (jur. og øk.) og underskrives af instituttets underskriftsberettigede. Afsenderinformation og evt. følgebrev: Institut for Bioscience eller Institut for Miljøvidenskab

  Hvis tvivl

  Send til kbm@dce.au.dk


  Kontraktskabeloner m.v.

  Rekvirerede opgaver
  Der er udarbejdet en standardaftale for rekvirerede opgaver, som kan bruges, når rekvirenten ikke selv medsender aftale/kontrakt.

  Konsulentaftale
  Der er udarbejdet en konsulentaftale, som kan bruges ved aftaler om konsulentbistand.

  Den gode bestilling
  Bemærk at alle bestillinger af myndighedsrådgivning, som forventes udført inden for (finansieret via) hovedkontrakten også skal inddrage centret. Skabelon til "Den gode bestilling" kan findes her.

  Ved henvendelser (andre end MFVM) om bestilling af forskningsbaseret rådgivning: Rekvirenten anmodes om at udfylde "bestillingen" og vedlægge den som bilag til kontrakten.

  Man kan også selv anvende centrets brevpapir i det forberedende arbejde i instituttet. Hent dem i mappen O:\TECH_DCE-Information\DCE_Brevskabelon