Kommunikation

Har du/I behov for nogle linjer i projektansøgninger om DCE's kommunikation og videnspredning, så foreligger der nu en kort tekst på engelsk om dette: Tekst om DCE's Kommunikation

Presseklip på Infomedia og Meltwater

Vejledning til pressekliptjenesterne Infomedia og Meltwater