Kvalitetsstyring

Kontaktpersoner for kvalitetsledelse i DCE

Kvalitetsstyringen omfatter faglig rådgivning og akkrediterede prøvninger.

Kvalitetsstyring omfatter ud over selve kvalitetssikringen også de andre dele i processen med tilvejebringelse af et produkt, som skal bidrage til at sikre den høje faglige kvalitet af produkterne samt ensartetheden ved udførelsen. Det gælder hvad enten produktet er en rapport, et fagligt notat eller en akkrediteret analyse.

Kvalitetsstyringen er formaliseret i form af akkreditering af prøvninger, og in situ målinger prøvetagning samt kvalitetsstyring af faglig rådgivning.

Kvalitetsstyringen af faglig rådgivning er omfattet af Kvalitetsledelsessystem for forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Science and Technology, Aarhus Universitet: http://scitech.au.dk/samarbejde/myndighedsbetjening/kvalitetsledelsessystem/

I kvalitetsstyringssystemet er der henvisninger til andre steder på intranettet: http://dce.medarbejdere.au.dk/ eller http://medarbejdere.au.dk/ .