Forsikring

DCE - Nationalt center for Miljø og Energi har en professionel produktansvarsforsikring, der dækker rådgivningsopgaver udført under DCE (dækning op til 10 mio. DKK).

Forsikringsselskab:
QBE Insurance (Europe) Limited, England, Dansk filial
Vester Farimagsgade 7
1608 København V

Policenummer: 064 0000351

Du finder forsikringsbeviser på dansk og engelsk på fællesdrevet: O:\TECH_DCE-Information\Tilbud\Forsikringsbevis