Skabeloner mv

Diverse skabeloner findes på O-drevet i mappen O:\TECH_DCE-Information

Rapportskabeloner

DCE-rapportskabelonen blev i 2011 udrullet til alle. Der sker ikke mere nogen automatisk opdatering af skabelonen, så du må selv sørge for at opdatere din PC. Den seneste opdatering (vedr. datablad og indholdsfortegnelse) er sket i september 2021. Se siden om rapportskabelonen for opskriften på installation/opdatering. Der findes også en 10-siders Brugervejledning til rapportskabelonen

Kom godt i gang: Din rapport trin for trin

Notatskabeloner

Til DCE's notatserie er der udarbejdet en skabelon (dansk og engelsk), som skal bruges ved udarbejdelse af notater vedr. faglig rådgivning på miljøområdet. Notaterne findes på drevet O:\Tech_DCE-Information\DCE_Notatskabelon. De kører som i rapportskabelonen.

Forsiden udfyldes med de krævede oplysninger. Hvis oplysningerne om redaktør ikke er relevant i den konkrete sammenhæng slettes det.

Når notatet er endeligt godkendt sendes en kopi til Line L. Dvinge (lljd@dce.au.dk), som sørger for, at notatet lægges på hjemmesiden (http://dce.au.dk/udgivelser/).

Kommenterings-skabelon

Når et udkast til en rapport eller et notat sendes til kommentering hos rekvirenten, skal rekvirenten skrive sine kommentarer ind i et selvstændigt dokument. Forfatteren skal derefter supplere med hvordan de enkelte kommentarer er blevet håndteret i det endelige notat eller rapport, og der indsættes et link til dette dokument i det endelige produkt. Skabelon for dokument til kommentarer findes her.
Kommenteringsskabelonen indgår i Kvalitetsledelsessystemet for myndighedsrådgivning ved Tech  og findes derfor også her i mappen med DCE-skabeloner.

DCE-præsentation/power point

Der er lavet standardpræsentation af centret på dansk og engelsk, som du er velkommen til at bruge (hent ppt filer på dansk eller engelsk). Den er lavet i et særligt layout som du meget gerne må bruge også til andre præsentationer der laves på vegne af DCE (i så fald sletter du bare indholdssider i ovenstående standard).

Du skal under alle omstændigheder gå ind View - Slidemaster og ændre navn, dato og titel inde i slide-masteren så det passer til brugen. Du behøver kun at ændre i den øverste indholds-side (navn, titel, dato) og i den grønne forside (dato). Se en kort vejledning her.

Brevskabeloner

Du kan selv opsætte en brevskabelon med DCE logo i Templafy. Vælg 1040 som enhedsnummer/unit number. Du kan også tage udgangspunkt i den danske og engelske brevskabelon der ligger i mappen O:\Tech_DCE-Information\DCE_Brevskabelon

Kontraktskabeloner

Rekvirerede opgaver
Der er udarbejdet en standardaftale for rekvirerede opgaver, som kan bruges, når rekvirenten ikke selv medsender aftale/kontrakt.

Konsulentaftale
Der er udarbejdet en konsulentaftale, som kan bruges ved aftaler om konsulentbistand. 

Bestilling af opgaver
Bemærk at alle bestillinger af myndighedsrådgivning, også skal inddrage centret. Bestillinger fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet skal indsendes via ministeriernes Vidensbank, jfr bilag til rammeaften. 

Centrets brevpapir kan anvendes i forberedende arbejde i instituttet. 

Tilbud/ansøgninger

DCE har udarbejdet en standardskabelon for tilbud, som indeholder alle de væsentlige elementer der skal med i et standardtilbud. Dokumentet er i word-format og er sat  op i AU-design med en standardfor- og bagside. Den findes på fællesdrevet i mappen: O:\TECH_DCE-Information\Tilbud\Tilbudsskabelon

Følgebrev 

Ved alle rådgivnings-ansøgninger/kontrakter skal medsendes et følgebrev, hvor det fremgår, at kontrakten indgås på vegne af DCE, og som skal underskrives af institutleder og DCE-direktør. Brug disse skabeloner for følgebreve. (Kan også bruges som udgangspunkt for almindelige breve på vegne af DCE - husk at ændre kolofonoplysninger vedr. afsender, titel og dato!)

Følgebreve findes på fællesdrevet i mappen: O:\TECH_DCE-Information\Tilbud\Følgebrev

Blanketter og dokumenter vedr. tilbud

Til brug for afgivelse af tilbud/ansøgning om prækvalifikation har vi lavet en række undersider med de mest almindelige blanketter og dokumenter. Her finder du information om fx serviceattest, forsikringsbevis mv. samt en virksomhedsbeskrivelse, der beskriver af Aarhus Universitets ejerskab og ledelse samt en kort beskrivelse af enhederne: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Ecoscience og Institut for Miljøvidenskab.

Tekniske anvisninger 

Tekniske anvisninger for NOVANA overvågning skal skrives i en skabelon. Den tekniske anvisning skal udarbejdes så den passer ind i skabelonen, som oprindelig er udarbejdet i fællesskab mellem FDC’er og Miljøstyrelsen. Du finder skabelonen i mappen O:\Tech_DCE-Information\NOVANA\TA_skabelon