Hjælp til ansøgninger

DCE bistår sammen med AU's forskningsstøtteenhed forskere med at finde relevante finansieringskilder for forsknings- og rådgivningsprojekter. DCE kan assistere med strategisk bistand i forbindelse med forskningsansøgninger. Vi kan bl.a. bidrage med viden om, hvor man kan søge midler til hvilke emner og hvordan sætter man sit projekt ind i den rigtige strategiske ramme i forhold til eksisterende danske og europæiske (miljø)politiske målsætninger og programmer.

Arbejdsdelingen mellem DCE og forskningsstøtteenheden er sådan, at du generelt skal bruge Forskningsstøtteenheden til bistand og kvalitetssikring vedr. forskningsansøgninger. Det er især vigtigt ved ansøgninger til EU. Dog er du altid velkommen til at få faglige sparring fra DCE i forbindelse med konkrete projektideer og ansøgninger.

Ved udarbejdelse af tilbud på rådgivningsopgaver, er det derimod DCE der yder bistand og foretager kvalitetssikringen.

På disse sider kan du finde links til de mest centrale finansieringskilder inden for miljøområdet, samt diverse blanketter der kan være nyttige i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger og tilbud. 

Kontaktpersoner Forskningsstøtteenheden

Kontaktpersoner DCE

Identifikation af udbud/bistand ved tilbud

Bistand ved udarbejdelse af tilbud

Juridisk bistand Ecoscience

Juridisk bistand Miljøvidenskab og Arktis